Meerjarenprogramma Geluidssanering Spoor

De rijksoverheid heeft normen gesteld om de geluidsoverlast als gevolg van het treinverkeer te beperken. Als er teveel geluid is op de gevels van woningen, is ProRail verplicht om maatregelen te treffen. ProRail heeft onderzoek gedaan naar maatregelen om de geluidsoverlast als gevolg van het spoor bij uw woning te verminderen.
Wat vindt u van de informatie op deze pagina?