Maatregelen corona verlengd tot en met 19 mei 

Publicatiedatum: 
22 apr 2020
Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Hieronder een overzicht van wat er wijzigt plus de ingangsdatum. De praktische invulling van onderstaande wijzigingen krijgt de komende tijd verder vorm in samenspraak met betrokkenen.

Onderwijs en kinderopvang

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei hun deuren. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan. Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open. Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen. De gemeente Halderberge zal afspraken gaan maken met ouders, vervoerders en scholen over leerlingenvervoer. Hier volgt later meer informatie over. 

Sport

Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden). De gemeente Halderberge zal deze week contact zoeken met de verenigingen. Hier zullen we later ook een contactpersoon binnen de gemeente bekend voor maken. 

Zelfstandig wonende ouderen

Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

Evenementen

Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.

Dienstverlening gemeente Halderberge

Het gemeentehuis van Halderberge blijft alleen op afspraak op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 12.00 uur. U kunt niet zonder afspraak in het gemeentehuis terecht. Het gemeentehuis is elke werkdag van 8.30 uur tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar via 14 0165. De wijkteams zijn telefonisch bereikbaar tussen 9.00 uur en 12.00 uur via telefoonnummer 14 0165. Het Omgevingsloket is in de ochtend telefonisch bereikbaar. Er kan alleen met PIN betaald worden in het gemeentehuis.

De medewerkers van de gemeente Halderberge blijven zoveel als mogelijk thuis werken. De buitendienst en de medewerkers van handhaving zijn (met aanpassingen in het rooster) aan het werk. Andere afdelingen van de gemeente zijn op afstand aan het werk. Dat kan betekenen dat als u de gemeente belt, het wat langer duurt voordat u iemand aan de lijn krijgt. Wij vragen uw begrip hiervoor. Deze maatregelen gelden tot en met 19 mei.

Wilt u meer informatie over het Corona virus? 

Kijk dan op www.rivm.nl, www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 of op www.vrmwb.nl