Lintjesregen Halderberge 2021

Publicatiedatum: 
26 apr 2021
Op maandag 26 april 2021 vindt de jaarlijkse ‘Lintjesregen’ plaats. Volgens landelijke afspraak brengt burgemeester Bernd Roks die dag vóór 13.00 uur alle zeven gedecoreerden op de hoogte van hun benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanwege de geldende coronamaatregelen gebeurt dat dit jaar via privébezoeken aan huis, die op gepaste afstand zullen plaatsvinden.

De gedecoreerden in de gemeente Halderberge (op alfabetische volgorde) en hun verdiensten zijn:

W.A.M. (Wilfried) van Dongen, Wielerbaan 9 in Oudenbosch (59 jaar)

Lid Kulturele Kommissie van Cultureel Centrum Fidei et Arti vooral bij de ‘filmpoot’:
Filmtheater Fidei et Arti (1989-2005)

In 1988 werd het gebouw Fidei et Arti door het bestuur van de toenmalige gemeente Oudenbosch opgeknapt, uitgebreid en van nieuwe faciliteiten voorzien. Vervolgens moest er ook een nieuwe culturele invulling gezocht worden. Deze uitdaging werd met veel enthousiasme opgepakt door de ‘Kulturele Kommissie’. Vanaf 1989 was de heer Van Dongen daarin meer dan 15 jaar als vrijwilliger werkzaam, eerst onder de paraplu van de Kulturele Kommissie en later op meer zelfstandige basis voor het spraakmakende Filmtheater Fidei et Arti. In deze periode zijn ruim 1.000 filmvoorstellingen georganiseerd waarbij zo’n 58.000 bezoekers konden worden geteld.

Naast de films was de heer Van Dongen ook medeorganisator van koffieconcerten, literaire avonden, theater- en kindervoorstellingen en exposities. Zijn kracht lag vooral in de organisatie, de logistiek, en het financiële beheer van met name de filmafdeling. Bij een theater dat voor een belangrijk deel gedragen werd door vrijwilligers gebeuren allerlei onverwachte zaken. Op de heer Van Dongen kon daarbij altijd een beroep worden gedaan. Daarmee was hij heel belangrijk voor de continuïteit. In 2005 kwam aan zijn verbintenis met het Cultureel Centrum Fidei et Arti een einde.

Mede-oprichter/directie Filmtheater Fanfare (2005-heden)

Vanaf 2005 was de heer Van Dongen intensief betrokken bij de oprichting en de vele activiteiten van de ‘Stichting Filmpromotie Halderberge’. Onder de naam ‘Filmtheater Fanfare’ vormt hij samen met Ad en Dian Uijtdewilligen de directie. Het filmtheater staat binnen, maar ook buiten Halderberge niet alleen bekend om de hoge kwaliteit van de culturele en/of kunstzinnige films die worden vertoond, maar vooral ook om de vele extra activiteiten die rondom de films worden georganiseerd. Dit alles vindt plaats in een bijzondere en gastvrije sfeer. Het is gebleken dat dit alles door de grote groep van vaste bezoekers zeer wordt gewaardeerd. 

Aanvankelijk in de aula van ‘De Vossenberg’ en later in de ‘Utopiazaal’ van het Markland College heeft het filmtheater hierdoor een vaste plaats weten te veroveren in het culturele aanbod van de gemeente Halderberge. De grote verdienste van de heer van Dongen hierbij is, wederom, het vele organisatorische en administratieve werk dat hij verricht.  Naast zijn aanwezigheid bij (bijna) alle filmvoorstellingen, waar hij de kassa en de financiële afhandeling beheert, besteedt hij veel vrije tijd aan zaken als het adressenbestand, de aanmaak van de Fanfare-passen voor de vaste bezoekers en de nauwe samenwerking met de penningmeester van het bestuur.

Johannes Engelbertus Christianus (Jan) van Oosterhout, Angel 37 in Oud Gastel (81 jaar)

Lector Parochie H. Bernardus van Clairvaux

De heer Van Oosterhout was van begin 1967 tot en met 2017 (dus ruim 50 jaar) lector in de Rooms-Katholieke H. Laurentiuskerk in Oud Gastel. Tijdens de dienst had de heer Van Oosterhout samen met de pastor de leiding over het gesproken woord. Omdat het steeds moeilijker wordt om nieuwe misdienaren te vinden, kwam deze taak er de laatste jaren ook nog bij. De heer Van Oosterhout had daarmee een dubbele taak tijdens de vieringen. Naast het lectorschap deed de heer Van Oosterhout ook veel hand- en spandiensten.

Vrijwilliger bij Zorgboerderij De Meeshoeve

De heer Van Oosterhout helpt vanaf 2004 elke week in de tuin met de bewoners, helpt met de open dag, de rondleidingen (bijvoorbeeld voor scholen en kinderdagverblijven), het rijden met de paardjes en andere uitjes.

Verkeersregelaar bij grotere Gastelse sportevenementen Werkgroep Sport ’t Veerke

Bij de Gastelse sportevenementen en grote activiteiten is de heer Van Oosterhout vanaf 2013 altijd verkeersregelaar.

Vrijwilliger Heemkundekring Het Land van Gastel

Sinds 2015 heeft de heer Jan van Oosterhout zich als vrijwilliger van de Heemkundekring Het Land van Gastel maatschappelijk verdienstelijk gemaakt en onderscheiden. Hij bestudeert mede de Gastelse geschiedenis, draagt deze uit en ondersteunt lopende projecten van archivering en rubricering. De heer Van Oosterhout is iedere dinsdagochtend aanwezig om te archiveren en andere taken uit te voeren. De heer Van Oosterhout wordt getypeerd als vriendelijk en innemend en draagt zo bij aan de goede sfeer in de vereniging.

Tenslotte werd van 1998 tot 2008 de crossloop 'de Pekkercross' op het land van de heer Van Oosterhout gelopen. In de hooischuur konden de deelnemers zich omkleden en was een koek-en-zopiekraam. De heer Van Oosterhout hielp al dagen van tevoren met alles uitzetten en op de dag zelf verleende hij hand-en-spandiensten.

Cornelia Antonia Maria (Lia) van Oosterhout-Mulders, Angel 37 in Oud Gastel (76 jaar)

Lectrice/vrijwilligster bij Parochie H. Bernardus van Clairvaux

Mevrouw Van Oosterhout is van 1967 tot 1976 lectrice geweest binnen de parochie. Zij was hiermee de eerste vrouw die dit deed. Dit was zeer vernieuwend in die tijd.

Vanaf 1999 is mevrouw Van Oosterhout lid van het secretariaat. In die functie is zij iedere vrijdagochtend aanwezig op de pastorie. Ze is daar o.a. aanwezig om vragen te beantwoorden en kerkdiensten te boeken.

In 2002 is mevrouw Oosterhout begonnen met het assisteren van de avondwake. Een taak waarin ze mensen begeleidt bij het afscheid nemen van dierbaren. Dit heeft mevrouw Van Oosterhout gedaan tot enkele jaren terug.

Van 2007 tot 2016 bezorgde mevrouw Van Oosterhout ter ondersteuning bloemetjes bij parochianen die een moeilijke periode doormaken.

Vrijwilliger Zorgboerderij De Meeshoeve

Vanaf september 2004 helpt mevrouw van Oosterhout met de organisatie van verschillende activiteiten, de open dag en de rondleidingen. Ook helpt zij in de winkel en zit zij in een werkgroep.

Algemeen bestuurslid Gastels Smartlappenkoor

Vanaf de oprichting van het Gastels Smartlappenkoor in 2010 is mevrouw Van Oosterhout lid van het koor. In de periode van 6 april 2010 tot 11 maart 2017 was mevrouw Van Oosterhout algemeen bestuurslid. Zij verzorgde de verslagen, verrichte hand- en spandiensten bij de organisatie van activiteiten, verzorgde kaartjes en attenties voor de leden en faciliteerde samenzijn momenten van het koor bij haar thuis.

Bestuurslid KBO, afdeling Oud Gastel

Mevrouw Van Oosterhout is lid van de KBO, afdeling Oud Gastel, sinds 1 juni 2010. Sinds 15 maart 2015 is zij bestuurslid (penningmeester). Mevrouw Van Oosterhout organiseert samen met haar mede-bestuursleden en vrijwilligers jaarlijkse activiteiten als een nieuwjaarsreceptie, een snertochtend (vrijdag voor carnaval), algemene ledenvergadering, KBO-dagreis, thema-middagen, sport en speldag en de Kerstviering. Wekelijkse en dagelijkse activiteiten zijn: biljart, bingo, sjoelen, kaarten, gym, jeu de boules, koersbal, fietsen, wandelen, dansen op zondagmiddag (in de wintermaanden) en stads- en natuurwandelingen. Als bestuurslid beheert mevrouw Van Oosterhout specifiek het onderdeel 'Lief en Leed. Dat betekent dat zij bijvoorbeeld bij jubilea zorgt voor de attenties en als leden (ernstig) ziek zijn voor een steuntje in de rug via een kaartje etc.

Vrijwilliger (haakster troostdekentjes) bij Stichting Troostdekentjes

Ongeveer drie jaar geleden is mevrouw Van Oosterhout troostdekentjes gaan haken voor de Stichting Troostdekentjes. Een stichting met 1600 leden die voor zieke kinderen (terminaal of overleden mede-gezinsleden) dekentjes en knuffels haken. Hiernaast haakt mevrouw Van Oosterhout met ongeveer 10 dames regelmatig voor het goede doel.

Tenslotte werd de crossloop de Pekkercross op het land van mevrouw Van Oosterhout-Mulders gelopen. In de hooischuur was de omkleedfaciliteit en het koek-en-zopiekraampje. Met dit laatste was mevrouw Van Oosterhout-Mulders de hele dag in de weer.

Debby Santbergen-Koevoets, St. Bernardusstraat 22 in Hoeven (41 jaar)

(Bestuurs)lid Scouting Maria Goretti Hoeven

Mevrouw Santbergen is vanaf 1986 lid van Scouting Maria Goretti Hoeven. In 1997 werd ze leidster van de kabouters, vervolgens leidster van de gidsen en een aantal jaren later teamleidster.

In 2006 werd mevrouw Santbergen lid van het bestuur in de rol van voorzitter. In deze hoedanigheid  heeft ze bijgedragen aan de sociale veiligheid binnen de vereniging door het opstellen van een gedragscode. Mevrouw Santbergen was een voorzitter met heldere ambities voor de toekomst en zorgde ervoor dat stafleden zich ontwikkelden op persoonlijk vlak en dat er een nog mooier scoutingspel weggezet kon worden voor alle leden. In 2009 werd mevrouw Santbergen naast voorzitter ook teamleidster bij de Explorers. In 2013 stopte ze met het actief leiding geven en werd ze praktijk- en groepsbegeleider.

Met de introductie van de Scouts Academy vanuit Scouting Nederland, zorgde mevrouw Santbergen ervoor dat er een doorlopende leerlijn was binnen de vereniging en maakte zij het mogelijk dat alle leiding hun kwalificaties gingen behalen.

Van 2013 tot 2015 was ze hiernaast lid van het regiobestuur van West-Brabant, regiocoach bij Regio West-Brabant en begeleidde ze alle scoutinggroepen binnen deze regio. Van 2014 tot 2017 was ze regiocoach bij team Groep en Regio.

In 2016 gaf mevrouw Santbergen de rol van voorzitter door, maar bleef ze bestuurslid. In 2016 heeft ze mede de Plusscouts opgezet om een kring van volwassenen, die scouting kennen of die scouting een warm hart toedragen, op een laagdrempelige manier te blijven binden aan Scouting Maria Goretti Hoeven.

In 2019 werd mevrouw Santbergen penningmeester en gaf ze weer actief leiding bij de bevers. Ze werd weer teamleidster en heeft het coachen van besturen binnen de regio weer opgepakt in het project 'Sterbesturen'.

Daarmee heeft mevrouw Santbergen inmiddels bijna alle rollen en ondersteunende taken gehad die er zijn binnen Scouting Hoeven. Ondertussen is ze, samen met de andere bestuursleden van Scouting Hoeven, bezig om een vernieuwde duidelijke missie en visie op te zetten, zodat de toekomst van Scouting Hoeven gewaarborgd blijft. Mede dankzij haar buitengewone inzet voor de Scouting, is Scouting Hoeven een florerende groep binnen de Halderbergse gemeenschap. Zowel wat betreft leden, als vrijwilligers. Mevrouw Santbergen heeft dit jaar zelf ook een aantal jubilea. Ze is namelijk al 35 jaar lid van Scouting en bekleedt al 15 jaar diverse bestuursfuncties binnen Scouting Hoeven.

Johannes Josephus Adrianus (Jan) Tax, Groene Woud 53 in Oudenbosch (77 jaar)

Vrijwilliger, instructeur en mentor Belastingservice FNV, regio Etten-Leur

De heer Tax maakt sinds 1972 als vrijwilliger deel uit van de Belastingservice FNV in de regio Etten-Leur. De heer Tax heeft zich de afgelopen jaren bijzonder verdienstelijk getoond en daarbij vele inwoners in de regio Etten-Leur altijd vriendelijk, deskundig en accuraat geholpen bij het invullen van de vaak complexe formulieren. Vanwege de voortdurende wijzigingen in de fiscale wetgeving volgt de heer Tax ieder jaar scholing om op de hoogte te blijven van alle fiscale wijzigingen. Hiernaast is de heer Tax ook vele jaren actief geweest als instructeur. Hij verzorgde veelal de belastingcursussen voor de invullers in de regio Etten-Leur. In 2015 is de heer Tax gestopt als instructeur, maar hij fungeert nog steeds als mentor tijdens de invulperiode bij deze Belastingwerkgroep.

Binnen de FNV was en is de heer Taks nog meer actief:

  • Als penningmeester van de Industriebond van de FNV van 1970 tot het opgaan in Bondgenoten in 1998.
  • Als penningmeester voor de lokale afdeling vanaf 1998 tot 2007.
  • Als coördinator ledenservice van het FNV van 1990 tot 2005. Bij de ledenservice kwamen alle mogelijke zaken aan de orde als pensioenen, CAO-kwesties, ontslag in alle vormen, en andere vraagstukken.
  • Als lid van de landelijke werkgroep Ouderen.
  • Als lid in de landelijke werkgroep Metaal en Techniek.
  • Als lid van diverse andere werkgroepen.

Penningmeester PvdA, afdeling Oudenbosch (later Halderberge)

De heer Tax is vanaf 1985 penningmeester bij de PvdA en 2 tot 3 jaar tevens voorzitter geweest. Na de gemeentelijke herindeling in 1997 is de heer Tax penningmeester geworden van de PvdA Halderberge. Tot op heden is de heer Tax hier penningmeester van.

Penningmeester Progressief Halderberge

In 2000 zijn er gesprekken gestart met D66 die hebben geresulteerd in het samengaan van deze twee partijen tot een nieuwe politieke partij: Progressief Halderberge. De heer Tax is intensief betrokken geweest bij de oprichting hiervan.

Na de fusie met D66 in 2001 is ook GroenLinks toegetreden tot de politieke partij Progressief Halderberge. De heer Tax is vanaf het begin penningmeester van Progressief Halderberge geweest. Dit heeft hij gedaan tot eind 2020.

Heel recent hebben de Partij van de Arbeid en GroenLinks in Halderberge een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Lid/penningmeester WMO Raad Halderberge

De heer Tax heeft zich vanaf maart 2011 tot eind 2020 geheel belangeloos ingezet als raadslid en penningmeester van de WMO-raad Halderberge. Hiernaast was de heer Tax lid van het Dagelijks Bestuur en had hij zitting in verschillende werkgroepen.

Wilhelmus Cornelis Maria (Wil) Veeke, Akkerlingen 90 in Hoeven (64 jaar)

Dirigent, instructeur en verenigingslid Drum- en Malletkorps St. Caecilia Hoeven

De heer Veeke is sinds 1980 lid van muziekvereniging St. Caecilia Hoeven. In 2001 behaalde hij zijn diploma en nam hij het dirigentenstokje over Jos Matthijssen. Sinds september 2001 staat de heer Veeke onafgebroken als muzikale leider voor het drum- en malletkorps en is hij ook instructeur. Naast zijn dirigentschap heeft hij enorm veel vrije tijd in de muziekvereniging gestopt.

Zo schrijft de heer Veeke in zijn vrije tijd al jaren muziekpartijen op maat voor de leden en het orkest. Dit doet hij omdat het belangrijk dat iedereen altijd meedoet en mee kan doen. In zijn vrije tijd bezoekt hij concoursen en concerten om een nieuw repertoire te zoeken. Voor examens, reglementen en beleid voor de vereniging verdiept hij zich in diverse reglementen en protocollen voor wedstrijden en concoursen. Hij bezoekt bijeenkomsten bij de Bond van Orkestdirigenten en de Brabantse bond voor muziekorkesten.

Als er instrumenten gemaakt of nagekeken moeten worden, brengt de heer Veeke ze zelf naar Limburg waar hij dan de gehele dag blijft tot de instrumenten gemaakt of nagekeken zijn. Onder zijn leiding zijn heel wat nieuwe instrumenten aangeschaft, waaronder gebruiksvoorwerpen die verrassende geluiden voortbrengen, zoals bezems, kliko's of gereedschapskisten.

De heer Veeke heeft in zijn vrije tijd mede de jeugdkampen georganiseerd en heeft lange tijd voor de jeugd individuele slagwerklessen verzorgd. Daarnaast heeft hij twee keer een jeugdslagwerkensemble opgezet, omdat samen muziek maken leuker is dan alleen. Verder verzorgde hij in zijn vrije tijd slagwerklessen en workshops op de lokale basisscholen. Hiervoor heeft de heer Veeke een heel lesprogramma met bijhorend lesmateriaal gemaakt. Ook zijn muzikale doedag was een succes.

Bovendien heeft hij buitengewone successen geboekt met jeugdige slagwerkers op solistenconcoursen, waarbij diverse malen zowel de Brabantse als de Nederlandse Kampioenschappen behaald zijn.

In zijn 20 jaar als dirigent van het Drum- en malletkorps van muziekvereniging St. Caecilia Hoeven heeft de heer Veeke enorm zijn best gedaan om de slagwerkers allround te maken op diverse melodische slagwerkinstrumenten. Hier is veel tijd in gestoken en nieuwe instrumenten zijn aangeschaft. Daarmee heeft hij het onderdeel Drum- en malletkorps als een unieke groep in zowel de gemeente Halderberge, als de regio, weggezet. Het is een zeer sociale groep, waarbij plezier maken voorop staat. Dit zijn echt zijn verdiensten. Dit jaar heeft de heer Veeke afscheid genomen als dirigent.  

Josephus Petrus (Jos) Verstraten, Noordzeedijk 54 a in Stampersgat (71 jaar)

Lid/vrijwilliger bij V.V. de Schutters

De heer Verstraten is van oktober 1962 tot half mei 2009 lid geweest van V.V. de Schutters. Na de opening van het nieuwe sportpark in 1971 heeft de heer Verstraten zich ingezet als vrijwilliger bij onderhoudswerk, heeft hij meegewerkt aan het bouwen van de tribune en de aanleg van verlichting op het hoofd- en trainingsveld. Iedere zaterdagmorgen was hij tot eind 1998 samen met enkel andere vrijwilligers aanwezig om vele werkzaamheden uit te voeren om het sportpark er netjes en representatief uit te laten zien.

(Raads)lid carnavalsvereniging De Meekrap

De heer Verstraten houdt zich vanaf 1975 bezig met de werktuigbouwkundige werkzaamheden rondom de carnavalswagen. Hij verzamelt, ontvangt, archiveert en houdt zich ieder jaar bezig met de totstandkoming van het carnavalsmotto. Hij is vanaf begin 1975 actief als raadslid. De heer Verstraten zorgt voor de jury en de verkeersregelaars tijdens de grote optocht en voor de jaarlijkse plaatsing van de mascotte (heks Rubia) i.v.m. de verbranding. Ook de herstelwerkzaamheden hierna neemt hij voor zijn rekening. De heer Verstraten wordt gezien als de nestor van de carnavalsvereniging en is in 2019 door de vereniging zelf onderscheiden voor zijn trouwe inzet en 44 jaar lidmaatschap.

Lid bouwploeg Stichting Wielerronde Stampersgat

De heer Verstraten is tussen 1991 en 2019 lid geweest van de bouwploeg van de Stichting Wielerronde Stampersgat. Hij bouwde het parcours op en af en stelde zijn huis open tijdens de ronde voor de juryleden van de KNWU. De dag voor de ronde ontving hij de bloemen en zorgde hij dat ze op tijd bij de uitreiking waren. Hij leverde gratis stroom voor de jurywagen en de koffie.

Lid Smartlappenkoor "De kreunende tram" Stampersgat

De heer Verstraten heeft mede aan de wieg gestaan van Smartlappenkoor "De Kreunende Tram" en is vanaf de oprichting in maart 2001 een zeer actief lid. Hij is intensief betrokken bij het uitzoeken en bewerken van de juiste smartlappen, verzorgt materialen en boekt optredens. Hij wordt binnen de vereniging gezien als een echte kartrekker en iemand die een belangrijke steen heeft bijgedragen aan het wel en wee van de vereniging.

Lid Heemkundekring Parel aan de Welen

In 2011 is de heer Verstraten lid geworden van de plaatselijke heemkundekring. Hij houdt zich bezig met het in kaart brengen van de plaatselijke geschiedenis. Hij digitaliseert het foto- en documentenarchief. Hiervoor verricht hij veel veldwerk om persoonsgegevens en achtergrondinformatie te verkrijgen om alles zo gedetailleerd mogelijk te archiveren. De heer Verstraten is mederedacteur van een boek over de verdwenen middenstand en zaken die in het verleden in Stampersgat geweest zijn. Hij heeft hiervoor veel onderzoek gedaan bij het HK-archief, collega-heemkundekringen, nabestaanden en familieleden. De heer Verstraten  vertegenwoordigt de vereniging op regiovergaderingen, lezingen en tentoonstellingen. Ook helpt hij bij de opbouw en het inrichten van tentoonstellingen.

Initiatiefnemer, medeoprichter en lid Zeemanskoor "De Kreekrakkers"

De heer Verstraten is initiatiefnemer, medeoprichter en lid van Zeemanskoor "De Kreekrakkers". Hij is binnen de vereniging een dragende kracht en bekleedt tevens een functie binnen de muziek- en materialencommissie. Zijn werkzaamheden bestaan uit het verzorgen en aanleveren van de nummers die het koor repeteert en ten gehore brengt.