Kwijtschelding van publieke schulden voor gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire

Publicatiedatum: 
14 jul 2021
Op 18 januari heeft het kabinet aangekondigd dat schulden bij de Belastingdienst en Toeslagen en andere publieke uitvoeringsorganisaties worden kwijtgescholden voor ouders die zijn gedupeerd door de kinderopvangtoeslagenaffaire. Ook gemeenten en waterschappen zijn gevraagd om openstaande vorderingen kwijt te schelden. Hiervoor wordt een wet gemaakt, die waarschijnlijk op 1 januari 2022 van kracht wordt.

Vooruitlopend op deze wet heeft het college op 6 juli besloten om te starten met het kwijtschelden van openstaande vorderingen bij het Werkplein en de Belastingsamenwerking voor gedupeerde ouders en hun toeslagpartners.

Ouders die voor kwijtschelding in aanmerking komen, krijgen hierover bericht van het Werkplein en/of de Belastingsamenwerking.