Koninklijke onderscheidingen uitgereikt

Publicatiedatum: 
6 jul 2020
Vanwege de corona-maatregelen moest de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen in april dit jaar uitgesteld worden. Op vrijdag 24 april heeft burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot vijf inwoners van de gemeente Halderberge gebeld om hen te vertellen dat het Zijne Majesteit heeft behaagd aan hen een Koninklijke onderscheiding toe te kennen. Vrijdag 3 juli ontvingen zij, samen met de heer Rinie Voermans uit Gorinchem, alsnog de versierselen uit handen van burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot.

De heer Voermans kreeg zijn Koninklijke onderscheiding in Halderberge uitgereikt, omdat hij de onderscheiding grotendeels te danken had aan zijn werkzaamheden voor Heemkundekring De Honderd Hoeven. Het opspelden van de onderscheidingen mocht dit keer, bij wijze van uitzondering, gedaan worden door de partners.

Wij zetten de decoranda nog een keer voor u op een rij:

Paul Bakkers uit Hoeven

De heer Bakkers is sinds 17 mei 1992 lid van Heemkundekring de Honderd Hoeven en jarenlang zeer actief geweest in het verrichten van onderzoek en het schrijven van teksten. Hiernaast is hij sinds 18 maart 1997 bestuurslid. De heer Bakkers is verantwoordelijk voor het onderhoud van het verenigingsgebouw, de inkoop en geeft leiding aan de woensdagochtend werkgroep voor de archivering van o.a. krantenknipsels en archieven van verenigingen. Ook beheert hij de bibliotheek, de uitgebreide collectie religieuze objecten en gebruiksvoorwerpen uit het verleden en de voorraad jaarboeken. Tenslotte zorgt hij voor de jaarlijkse distributie van de jaarboeken onder de 400 leden. Hiernaast is de heer Bakkers vanaf 2012 lid van het buurtpreventieteam wijk Bovendonk in Hoeven.

Piet Lauwerijssen uit Hoeven

Al vanaf de oprichting op 6 maart 1985 is de heer Lauwerijssen lid van de Heemkundekring. Sinds 1987 is hij redactielid en verantwoordelijk voor de technisch redactionele taken. De heer Lauwerijssen heeft meegeschreven aan diverse jaarboeken en heeft de laatste jaren steeds meer de redactionele eindverantwoordelijkheid. Sinds 1 april 1992 is hij secretaris binnen het bestuur. Hij is het eerste aanspreekpunt voor mensen buiten de vereniging. De heer Lauwerijssen is sinds 2015 lid van buurtpreventieteams Brandestee en Bovenhei in Hoeven.

Mario Manniën uit Hoeven

De heer Manniën is vanaf 1993 tot 2019 binnen het bestuur van de Heemkundekring verantwoordelijk geweest voor de communicatie met de 400 leden. De laatste jaren verzorgde hij het onderhoud en het beheer van de website. Daarnaast was hij sinds 1997 organisator van diverse lezingen en de jaarlijkse fietstocht. Ook verzorgde hij voor diverse jaarboeken de illustraties en teksten. De heer Manniën is sinds 2008 vrijwilliger bij de Stichting Fietsvierdaagse in Hoeven.

Kees van Peer uit Oudenbosch

Vanaf 2003 brengt de heer Van Peer als chauffeur iedere maandagochtend cliënten van Surplus van en naar de dagbesteding. Daarnaast opent de heer van Peer vanaf 2003 iedere dinsdagmorgen de Basiliek. De kaarsenvoorraad wordt bijgewerkt, alles wordt klaargemaakt voor de ontvangst van de bezoekers. Audiotours worden door hem uitgedeeld. De heer van Peer heeft de hele morgen bewakingsdienst.

Vanaf 2013 is de heer Van Peer vrijwilliger van de kerststalcommissie en is hij samen met een groep vrijwilligers verantwoordelijk voor het opbouwen en afbreken van de kerststal op in de basiliek van Oudenbosch. Van 1960 tot 1964 was de heer Van Peer oprichter en voorzitter van de Katholieke Arbeiders Jeugd.

Lia Uitdehaag-de Rooij uit Hoeven

Mevrouw Uitdehaag-de Rooij is vanaf de oprichting in 1985 lid van Heemkundekring De Honderd Hoeven en bestuurslid sinds 1992. Zij beheert de verzameling bidprentjes en foto’s en stuurt de werkgroep genealogie aan. Ook doet zij bronnenonderzoek voor verhalen in de jaarboeken. Hiernaast was mevrouw Uitdehaag-de Rooij secretaris van de Hoevense Vrouwen Vereniging en de laatste tien jaar vrijwilliger bij Stichting Homico Bosschenhoofd.

Rieni Voermans uit Gorinchem

Sinds 1986 maakt de heer Voermans binnen de Heemkundekring De Honderd Hoeven deel uit van de redactie van de jaarboeken. Op 29 maart 1990 werd de heer Voermans lid van deze vereniging. Naast het schrijven heeft hij de laatste jaren ook de eindverantwoordelijkheid voor de jaarboeken op je genomen. Ook heeft hij geschreven en redactioneel gewerkt aan het extra boek over de historie van Bovendonk in Hoeven. In zeker achttien jaarboeken van Heemkundekring De Honderd Hoeven prijkt inmiddels zijn naam. Hiernaast is de heer Voermans op dezelfde manier vanaf 2002 tot 2014 lid van de redactie geweest van de ‘De Ghulden Roos’ uit Roosendaal.