Jaarverslag 2019 van de Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften.

Publicatiedatum: 
20 mei 2020
De Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften is belast met de voorbereiding van de beslissing op ontvangen bezwaren tegen besluiten van bestuursorganen van de gemeente (de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester). De commissie brengt een advies uit aan het betrokken bestuursorgaan over de te nemen beslissing op bezwaarschriften.

De commissie brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden. Het jaarverslag over 2019 biedt informatie over de procedure van de behandeling van bezwaarschriften. Het verslag bevat ook een overzicht van de door de commissie in 2019 behandelde bezwaarschriften en de uitgebrachte adviezen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de secretaris van de commissie, Bram van de Corput, via 14 0165 of b.vandecorput@halderberge.nl.