Integrale veiligheidscontrole in Halderberge

Publicatiedatum: 
11 okt 2018
Dinsdag 9 oktober hebben de gemeentelijke BOA’s en medewerkers van klantzaken (Bouw en woningtoezicht) samen met de politie diverse controles gehouden in de gemeente Halderberge. Burgemeester Jobke Vonk-Vedder heeft met de politie afgesproken dat periodiek in alle kernen van Halderberge deze controles plaats zullen vinden om de veiligheid en leefbaarheid in stand te houden. Alle controles hebben een integraal karakter, hierbij wordt de samenwerking gezocht met bijvoorbeeld de belastingdienst, de brandweer of andere opsporingsdiensten.

Controle panden

Bij de gemeente waren diverse meldingen binnen gekomen dat er gewoond zou worden in kantoor/bedrijfspanden. Dit is niet toegestaan. Tijdens de actiedag zijn 10 panden bezocht aan de Industrieweg, Kaaistraat en het West Vaardeke te Oudenbosch en de Pastoor van Breugelstraat te Bosschenhoofd. Hierbij bleken brandveiligheidszaken niet op orde en werden slaapplekken aangetroffen in kantoor/bedrijfspanden. In een restaurant in Hoeven werd alcohol geschonken terwijl daar geen vergunning voor was verstrekt. Al deze zaken worden juridisch afgehandeld door de gemeente Halderberge.   

Snelheidscontrole

Op onder andere de Molenstraat en het West Vaardeke in Oudenbosch en de Noordzeedijk en Dennis Leestraat in Stampersgat werden snelheidscontrole gehouden. 11 bestuurders kregen een bekeuring voor de overschrijding van de maximum snelheid en één persoon voor het niet kunnen tonen van het rijbewijs.  

Acties door BOA’s

De BOA’s zijn op pad geweest met een buurtpreventieteam in Hoeven en in Oudenbosch. Ook hebben zij s ’avonds een zogenoemde voetjesactie uitgevoerd  in Oudenbosch ter preventie van woninginbraken. 

Openstaande boetes

De politie heeft tijdens de controle bij diverse bewoners van Halderberge openstaande boetes geïnd.  

Controle jeugd

Door motorrijders van de politie werden de locaties Dragon in Oud Gastel en Albano in Oudenbosch bezocht in verband met meldingen van jeugdoverlast. 

Overtredingen

Door motorrijders van de politie zijn 20 bromfietsers gecontroleerd. Zij hebben een aantal bekeuringen uitgeschreven voor bijvoorbeeld het rijden zonder rijbewijs, voor het niet kunnen tonen van het rijbewijs, voor rijden zonder licht, voor het rijden op de rijbaan (bromfiets) terwijl dit niet is toegestaan en voor het vasthouden van de mobiele telefoon tijdens het rijden. 

Wijkagenten

Door de wijkagent van Hoeven en Bosschenhoofd werden diverse gesprekken in de wijk gevoerd.