Inspreken bij commissies

Voor de openbare vergaderingen van de commissies kunt u gebruik maken van het inspreekrecht. Dit betekent dat u het woord mag voeren over een onderwerp (geagendeerd of niet-geagendeerd) dat de commissie aangaat. Uw inspraakreactie kan door de raadsleden worden gebruikt bij de advisering van de commissie en later het besluit van de raad.

U krijgt de gelegenheid tot inspreken op het moment dat het betreffende agendapunt aan de orde is. U wordt dan uitgenodigd om achter een microfoon plaats te nemen. U kunt dan maximaal 5 minuten uw betoog houden. Na afloop van de uiteenzetting kunnen de commissieleden vragen stellen. Daarna kunt u uw plaats op de publieke tribune weer innemen. Dan discussiëren de commissieleden onderling of ontstaat een discussie tussen de commissieleden en het betreffende collegelid (indien aanwezig).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@halderberge.nl, telefoon (0165) 39 05 64.