Informatiepodium

U kunt direct discussiëren met de gemeenteraad. De gemeenteraad raadpleegt bij belangrijke onderwerpen inwoners voor de besluitvorming in de raadsvergadering. Deze bijeenkomst noemen we het Informatiepodium. Tijdens het Informatiepodium worden vooral inwoners en (maatschappelijke) organisaties aan het woord gelaten.

Openbaar

Het Informatiepodium is openbaar, dus iedereen is welkom om te komen luisteren of deel te nemen. Het Informatiepodium is een ronde tafel in de raadszaal. Aan deze tafel zitten (maatschappelijke) organisaties en inwoners, raadsleden, de wethouder met ambtelijke ondersteuning, eventuele andere experts, de voorzitter en de griffier. Op de publieke tribune zitten inwoners en andere belangstellenden. De mensen die niet aan de ronde tafel zitten, kunnen deelnemen aan het Informatiepodium via interruptiemicrofoons.