Informatiebijeenkomst evaluatie doorgaande route Oudenbosch

Publicatiedatum: 
5 dec 2018
Op maandag 17 december houden we in de hal van het gemeentehuis van 19.30 tot 21.30 uur een inloopbijeenkomst over de doorgaande route Oudenbosch als vervolg op de evaluatiebijeenkomst van 4 juli. Het doel van de bijeenkomst is om u te informeren over de stand van zaken rondom de evaluatie.

Egbert Kalle van Adviesbureau SOAB geeft elk half uur in het bedrijfsrestaurant een korte toelichting op zijn bevindingen. In de hal kunt u de opgehaalde opmerkingen en meetgegevens bekijken. Op tekeningen laten wij de verbeteringen zien die wij het afgelopen jaar hebben aangebracht en laten wij u de nog voor te stellen veranderingen aan de gemeenteraad zien. Ook informeren wij u over de verdere planning en het proces.

U bent van harte uitgenodigd!