Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2021

Wethouder Hans Wierikx maakte op 7 juli, op voordracht van de jury voor de Cultuurprijzen, de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend. Stem nu op uw favoriet! Dit kan de hele maand september.

  1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 2: Voltooid
Ik stem op:

Informatieavond duurzame warmte in Halderberge

Publicatiedatum: 
15 sep 2021
Nederlandse huizen moeten ‘van het gas af’. Daarmee beperken we de CO2-uitstoot. Verwarmt u uw huis nu met aardgas? Dan bent u vast benieuwd wat dit voor u betekent. De gemeente Halderberge werkt aan een visie waarin we omschrijven hoe we onze gemeente in de toekomst gaan verwarmen. Hierover gaan we graag met u in gesprek op maandag 4 oktober van 19.30 tot 21.00 uur.

Tijdens deze avond bespreken we het tijdspad dat we voor ogen hebben. In welke wijken van Halderberge gaan we de verkenning als eerste starten? Natuurlijk is er ook ruimte voor het stellen van vragen. Meldt u zich vóór 4 oktober aan door een mail te sturen naar m.overbeek@halderberge.nl o.v.v. “bijeenkomst transitievisie warmte”. Kunt u niet deelnemen op 4 oktober? Geen probleem; wij nemen de bijeenkomst op. U kunt deze later terugkijken.

Deze bijeenkomst is een vervolg op een eerdere digitale informatieavond. Toen is uitgelegd wat de Transitievisie warmte is en welke alternatieven er zijn voor warmte via aardgas. U kunt deze bijeenkomst terugkijken via ons Youtube-kanaal: https://www.youtube.com/watch?v=uZ3g6DaX3c8

Agenda informatieavond

19:20   Inloggen webinar mogelijk (link voor MS Teams krijgt u na aanmelding)

19:30   Aftrap inwonersavond, openingswoord wethouder Wierikx

19:40   Samenvatting 1e informatieavond

Wat is een Transitievisie Warmte? Welke alternatieven zijn er en waar gaan we in Halderberge voor? Er is ruimte voor vraag & antwoord

19:45   Een tijdspad om aardgasvrij te worden

We laten zien welk tijdspad we voor ogen hebben. Met welke wijken gaan we het eerst aan de slag met onderzoeken? Er is ruimte voor vraag & antwoord

20:05   Vooruitblik vanuit gemeente

Welke stappen gaan we nu als gemeente zetten?

20:10   Ruimte voor vraag, antwoord en discussie

20:25   Afronding inwonersavond