Ik wil helpen

Op deze pagina vindt u verschillende websites die informatie bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. Help hen een handje en wijs hen op deze hulpbronnen. In de meeste gevallen zijn de pagina's in het Engels vertaald. Soms zijn ze ook beschikbaar in het Oekraïens en/of de Russische taal.

Rode kruis hulplijn

Wilt u hulp bieden en heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Rode Kruis Informatielijn op 070 44 55 888 (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur).

Did you just arrive in the Netherlands from Ukraine? Do you need help? Send a (voice)message to the Red Cross via Whatsapp 06 48 15 80 53. They will contact you in your own language. 

Website Refugeehelp

RefugeeHelp is the online starting point for Ukrainian refugees in the Netherlands and everyone who wants to help: https://www.refugeehelp.com/get-help. This website is written in different languages: Dutch, English, Ukranian and Russian.

Vluchtelingen uit Oekraine kunnen hier terecht voor informatie over bijvoorbeeld huisvesting, openbaar vervoer, onderwijs, werk, medische zorg, zorg voor huisdieren of juridische hulp. Ook wijst deze website vluchtelingen naar organisaties en initiatieven die voor hen van belang zijn.  

Website Stichting Oekraïners in Nederland

De Stichting Oekraïners in Nederland geeft informatie voor vluchtelingen in het Oekraïens over allerlei praktische en humanitaire zaken: https://help-ukraine.nl/ 

De stichting Oekraïners in Nederland heeft een hotline en een emailadres waar vluchtelingen uit Oekraïne bij terecht kunnen met vragen in hun eigen taal:

De stichting vraagt u om de hotline alleen in urgente gevallen te bellen en als u geen antwoorden vindt op de vragen die op de website “Help Ukraine” vermeld staan.

Afspraak maken voor ophalen 'Bewijs van verblijf'

Valt u onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming en staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan kunt u een afspraak maken om een bewijs van verblijf op te halen bij de IND. Maak op deze pagina een afspraak en lees wat u kunt verwachten bij de ophaallocatie van de IND

Make an appointment to collect your 'Proof of residency'

Do you come under the Temporary Protection Directive and are you registered at your local council? Then you can make an appointment to collect your proof of residency from the IND. Make an appointment on this page and find out what you can expect at the IND pickup location

Bankieren en betalen

From 15 June 2022 Ukrainians in the Netherlands  can change up to 10,000 hryvnia in banknotes into euros. This can only be done once. You can do this at any GWK Travelex branch. For more information: refugeehelp.nl/cash

Vanaf 15 juni 2022 kunnen Oekraïners in Nederland eenmalig maximaal 10.000 contante hryvnia omwisselen. U kunt hiervoor terecht bij GWK Travelex. Meer informatie: refugeehelp.nl/cash

Mogelijkheden voor Oekraiense vluchtelingen om bankieren en te betalen

Wilt u een bijdrage leveren of heeft u vragen over initiatieven van noodhulp en goederen aan Oekraïne? 

Dan kunt u terecht bij:

Vluchtelingenwerk Nederland

Wilt u geld doneren voor hulpgoederen en medische hulp? 

Dan kunt u terecht bij:

Rode Kruis Nederland

U kunt geen goederen afleveren bij de opvanglocatie in onze gemeente of bij het gemeentehuis. Heeft u vragen? Of wilt u toch iets doen? Neem dan eerst contact op met de gemeente. Petra van Kooten overlegt met u over de mogelijkheden.

Wilt u hulp bieden aan dieren uit Oekraine?

Help huisdieren aan vaccinaties, mandjes of eventueel tijdelijke opvang. Meer informatie vindt u op de website Hulp voor dieren uit Oekraine