Huishoudelijke ondersteuning

Hebt u hulp nodig bij het stofzuigen? Bij het schoonmaken van de badkamer of bij de was? Misschien kunnen huisgenoten, buren of familieleden iets voor u doen. U kunt ook betaalde hulp inschakelen. Lukt dat niet? Dan zijn er verschillende mogelijkheden die een oplossing kunnen bieden.

Wat u moet weten

Maaltijd- en boodschappenservice

Soms bent u geholpen met een zogenaamde ‘algemene voorziening’. Een algemene voorziening is vrij toegankelijk, zonder voorafgaand onderzoek naar uw persoonlijke omstandigheden. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn:

 • Boodschappendienst
 • Maaltijdverzorging (ook wel warme maaltijdvoorziening of tafeltje-dekje genoemd)
 • Glazenwassen voor de ramen aan de buitenkant

Resultaatgericht werken

Er wordt niet meer gekeken naar het aantal uren huishoudelijke hulp, maar naar het resultaat. Dus niet meer ‘twee uur zwaar huishoudelijk werk per week’, maar het resultaat ‘een gestructureerd huishouden: een schoon en leefbaar huis’. Het is bij huishoudelijke taken namelijk heel normaal dat dit de ene keer wat meer tijd kost dan de andere keer. Het hoeft niet overal ‘spic en span’ te zijn, maar het huishouden moet ‘op orde’ zijn.

Onder een gestructureerd huishouden verstaan we een huishouden waarbij iedere bewoner van de woning gebruik kan maken van een opgeruimde en functionele huiskamer, slaapkamer, keuken, toilet, badkamer en hal. Bij een gestructureerd huishouden horen dus niet de zolder, de niet-gebruikte ruimten in een woning, de kelder en werkzaamheden die buiten de woning plaatsvinden (ramen lappen buiten en tuinonderhoud) en klusjes als de kerstboom optuigen of verhuisdozen in/uitpakken.


Dienstencheque

Hebt u al een maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden en wilt u toch nog wat extra hulp? Dat kan via de dienstencheque. De dienstencheque is bedoeld voor extra werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het wassen en opbergen van uw zomer- en winterkleding, het opruimen van de kasten of het schoonmaken van de zolder.

Wat kost het

Voor huishoudelijke ondersteuning betaalt u een eigen bijdrage. U betaalt het maximum van € 17,50 per 4 weken aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Meer informatie vindt u op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Uw hulpvraag melden

Wilt u voor huishoudelijke hulp in aanmerking komen? Vul dan het meldingsformulier in.

Meldingsformulier wijkteam


Hoe gaat het verder?

 • Hebt u het formulier ingevuld en verstuurd?
 • Een medewerker van de gemeente belt u binnen twee werkdagen om uw vraag te bespreken.
 • Als het nodig is, maakt de medewerker met u een afspraak voor een gesprek. Dit kan in het gemeentehuis zijn of bij u thuis. Het gesprek gaat over uw situatie en waar u tegenaan loopt. Dit wordt het keukentafelgesprek genoemd. In de folder vindt u meer informatie.
pdf Folder keukentafelgesprek (PDF, 798.78 KB)
 • Van dit keukentafelgesprek wordt een kort verslag gemaakt wat u ondertekent. Hiermee geeft u akkoord op deze weergave van het gesprek tussen u en de medewerker van de gemeente.
 • Wat is er nodig om u verder te helpen? Eerst kijken we samen wat u zelf kunt doen. Of met hulp van uw familie of buren. Tijdens het gesprek kan ook naar voren komen dat uw vraag daarmee opgelost kan worden en niet leidt tot een aanvraag voor zorg vanuit de gemeente. Dan is uw melding met het verslag en uw handtekening afgerond. 
 • Lukt dat niet? Dan kijken we samen naar een andere oplossing. We maken daar met u afspraken over. Deze afspraken staan in een ondersteuningsplan. Dit plan geldt als aanvraag voor de benodigde zorg en opdrachtverstrekking naar de zorgaanbieder. 
 • De zorgaanbieder gaat ook met u in gesprek om samen met u te bepalen welke zorginzet benodigd is.  Er volgt dan nog een ‘keukentafelgesprek’ tussen u en de zorgaanbieder. Van dit overleg wordt ook een plan opgesteld. Dit kan verschillende benamingen hebben, een zorgarrangement of een leveringsplan. Ook dit plan moet door u ondertekend worden als u akkoord bent.
 • U krijgt van de gemeente een brief met de beslissing van de gemeente, waardoor de zorg gestart kan worden. 
 • Bent u het niet eens met de beslissing? Tegen de brief van de gemeente (beschikking met uw zorgplan) kunt u in bezwaar gaan. 
 • Hebt u een vraag over de werkwijze van de wijkteams van de gemeente? Dan kunt u elke werkdag tussen 9.00 uur en 10.00 uur tijdens het telefonisch spreekuur contact opnemen via 14 0165.
Wat vindt u van de informatie op deze pagina?