Huiselijk geweld

Heeft u te maken met huiselijk geweld? Of kent u iemand die hieronder lijdt? Kijk wat u kunt doen op de website Voor een veilig thuis. Direct hulp nodig? Bel de politie op 112.

Wat is huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld door (ex-)partners, gezinsleden, familie en huisvrienden:

  • lichamelijke mishandeling
  • psychische mishandeling
  • mishandeling van kinderen of ouderen
  • mishandeling van vrouwen: eerwraak, vrouwenbesnijdenis of gedwongen huwelijk

Voorbeelden van huiselijk geweld: schelden, vernederen of dreigen, emotionele chantage, vernielen, stalken, slaan, schoppen en duwen, geld verduisteren, dwingen tot seks en het uitbuiten of verwaarlozen van kinderen of ouderen.

Advies, informatie en hulp

Als u belt naar Veilig Thuis via telefoonnummer 0800 - 2000 wordt u doorverbonden met het steunpunt bij u in de buurt. U krijgt advies, informatie of direct hulp. De hulp is gratis.

Als u belt naar 112, stelt de telefonist u een aantal vragen en schat in welke hulpverlenende instantie u kan helpen. Dat kan de politie zijn of een ambulance.

Kindermishandeling

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling West-Brabant, Markendaalseweg 44 - 4811KC Breda. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Advies- & Meldpunt Kindermishandeling op 0900-123 123 0. Of kijk voor informatie op de website van de Jeugdbescherming. 

Meer informatie