Huiselijk geweld

Heeft u te maken met huiselijk geweld? Of kent u iemand die hieronder lijdt? Kijk wat u kunt doen op de website Veilig thuis West-Brabant. U kunt ook contact opnemen voor hulp of ondersteuning met uw wijkteam. Direct hulp nodig? Bel de politie op 112.

Wat is huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld door (ex-)partners, gezinsleden, familie en huisvrienden:

  • lichamelijke mishandeling
  • psychische mishandeling
  • mishandeling van kinderen of ouderen
  • mishandeling van vrouwen: eerwraak, vrouwenbesnijdenis of gedwongen huwelijk

Voorbeelden van huiselijk geweld: schelden, vernederen of dreigen, emotionele chantage, vernielen, stalken, slaan, schoppen en duwen, geld verduisteren, dwingen tot seks en het uitbuiten of verwaarlozen van kinderen of ouderen.

Advies, informatie en hulp

Veilig Thuis West-Brabant is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er als je zelf slachtoffer bent, als iemand anders (misschien) slachtoffer is, of als je zelf geweld gebruikt. Heb je een vraag, wil je weten wat je moet doen, zoek je hulp voor jezelf of voor een ander? Bel 0800 - 2000 of stuur een mail info@veiligthuiswb.nl De hulp is gratis.

Ook kunt u contact opnemen met uw wijkteam. Zij bieden waar mogelijk hulp en ondersteuning bij moeilijke situaties. Uw wijkteam is bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur of via e-mail.

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie