Hoe ziet de gemeentelijke organisatie eruit

De gemeente Halderberge ontwikkelt zich voortdurend. Zo kunnen wij onze inwoners, ondernemers en bezoekers zo goed mogelijk van dienst zijn.

Hoe wij dat doen, kunt u zien in ons filmpje ‘Organisatieontwikkeling’

In dat filmpje krijgt u aan de hand van een voice-over en specifieke tekeningen informatie over het zaakgericht werken en burger- en overheidsparticipatie. Ook de bestuurs- en organisatievisie worden behandeld, net zoals de gewenste organisatiecultuur en onze eigen Halderbergse school. 

Wij zijn trots op onze gemeentelijke organisatie en voelen ons sterk betrokken bij elkaar en onze inwoners. We leren continue bij en tonen lef om te vernieuwen. Op die manier inspireren wij elkaar en kunnen we onze inwoners ondersteunen, stimuleren en onderling verbinden.