Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2021

Wethouder Hans Wierikx maakte op 7 juli, op voordracht van de jury voor de Cultuurprijzen, de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend. Stem nu op uw favoriet! Dit kan de hele maand september.

  1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 2: Voltooid
Ik stem op:

Herinrichting St Janstraat

Start datum uitvoering fase 1 : 14 augustus 2020
Gereed fase 1 : 1 december 2020.
Start datum uitvoering fase 2 : 1 maart 2021 
Gereed fase 2 : eind 2021

Projectleiding

  • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid : Thomas Melisse
  • Ambtelijk verantwoordelijk Projectleider : Jac Borghouts

Presentatie definitief ontwerp

De gemeente Halderberge wil de St. Janstraat in Hoeven opnieuw inrichten. In 2018 zijn we met bewoners een burgerparticipatietraject gestart. In zogenaamde werkateliers zijn door bewoners veel ideeën bij elkaar gebracht om te komen tot een aantrekkelijke openbare ruimte. Eind 2018 hebben de werkateliers hun ideeën over het ontwerp gepresenteerd aan de gemeenteraad van Halderberge. Door de gemeente zijn deze ontwerpen verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. 

In het ontwerp van de St Janstraat is meegenomen:

  • de aansluiting van het historisch hart, de pomp op de kruising bij de Bovenstraat, met de kerk 
  • de kerk als toekomstige huiskamer van Hoeven. Deze geeft ruimte aan o.a. verenigingen
  • het economisch hart rondom de Albert Hein

Een inkijkje in het ontwerp

De kerk en Conferentiecentrum Bovendonk worden ‘verbonden met elkaar’ door het plaatsen van bomen vanaf de kerk naar de kruising met de Bovendonksestraat/ Hofstraat. Verder valt op in het ontwerp dat de weekmarkt een andere plaats krijgt, namelijk de standplaats bij de Albert Hein. Er worden op verschillende plaatsen zebrapaden neergelegd. De verharding in de rijbaan en het trottoir worden gebakken klinkers. De plaats van de bomen is verder afgestemd op de doorgang en het reglement van de carnavalsoptocht.

Het gedeelte vanaf de Sprangweg tot aan de Bovenstraat wordt ingericht als fietsstraat. Auto’s zijn te gast in deze straat. De aansluiting met de Hofstraat moet de uiteindelijke hoofdaansluiting worden met de N640. 

Een bijzonder aspect is de locatie van de oude waterpomp. Momenteel wordt bekeken om deze pomp weer water te laten geven.

Uitvoering

De uitvoering van de werkzaamheden wordt opgesplitst in 2 fasen:

  • de kruising Hofstraat en het eerste gedeelte van de St Janstraat tot aan de kerk: vanaf 14 augustus van dit jaar tot 1 december. 
  • het gedeelte vanaf de kerk tot aan de Sprangweg: vanaf 1 maart 2021 tot aan het eind van 2021.

In de werkzaamheden voor de St Janstraat is ook meegenomen het vervangen van de waterleiding door Brabant Water en aanvullende werkzaamheden door Enexis. Vanaf de kerk tot aan de Sprangweg wordt door de gemeente ook het riool vervangen en in de hele straat worden de huisaansluitingen vervangen.
Als de aannemer van het werk bekend is, laten wij u meer weten over de precieze planning van de werkzaamheden. 

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer Jac Borghouts van de gemeente Halderberge, telefoonnummer 14 0165.

Documenten

In dit filmpje bekijkt u het ontwerp in 3D

pdf Definitief ontwerp herinrichting St Janstraat Hoeven (PDF, 3.54 MB) pdf Vragen en antwoorden ontwerp Sint Janstraat (PDF, 184.63 KB) pdf Nieuwsbrief St Janstraat november 2020 (PDF, 433.84 KB) pdf Staalkaart St. Janstraat (PDF, 10.51 MB)