Herinrichting Sint Janstraat in Hoeven gestart

Publicatiedatum: 
7 apr 2021
De werkzaamheden rondom de herinrichting van de Sint Janstraat in Hoeven zijn gestart. In de periode van maart tot half november 2021 wordt het centrum van Hoeven van een nieuwe inrichting voorzien. De werkzaamheden verlopen in verschillende fasen en zijn gestart in de Hertenlaan. Na Pasen wordt ook echt de schop in de grond gezet in de St Janstraat. Vanuit hier wordt gewerkt tot aan de Bovenstraat. In 2022 volgt de aanleg van de fietsstraat (gedeelte Bovenstraat-Sprangweg). De werkzaamheden dragen bij aan een toekomstbestendig Halderberge, waarin het prettig wonen en verblijven is.

Een verbetering van de openbare ruimte

De herinrichting van de Sint Janstraat in Hoeven is het resultaat van een besluit van de gemeenteraad (15 november 2015) om een plan van aanpak op te laten stellen, met hierin verbeterpunten voor de openbare ruimte in de Sint Janstraat. In 2018 hebben inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden daaropvolgend in verschillende werkateliers ideeën verzameld om te komen tot een aantrekkelijke openbare ruimte. De werkateliers hebben deze ideeën gepresenteerd aan de gemeenteraad van Halderberge. De gemeente heeft deze ontwerpen omgezet in een definitief ontwerp. Belangrijke elementen in het definitief ontwerp zijn:

  • De Keienpomp bij de Bovenstraat vormt het historische hart;
  • De kerk zal als toekomstige huiskamer van Hoeven fungeren. Dit geeft onder andere ruimte voor verenigingen. Het voorliggende plein zal als evenementenplein gaan dienen;
  • De omgeving rondom de Albert Heijn vormt het economische hart.

Wat houden de werkzaamheden precies in?

De werkzaamheden zijn er vooral op gericht om het centrum van Hoeven van een metamorfose te voorzien en de leefbaarheid te vergroten. Zo zullen de kerk en conferentiecentrum Bovendonk met elkaar worden verbonden door het plaatsen van bomen van de kerk naar de kruising met de Bovendonksestraat/Hofstraat. Ook krijgt de weekmarkt door de herinrichting een andere plaats, namelijk ter hoogte van de standplaats bij de Albert Heijn. Verder worden op verschillende plaatsen in de Sint Janstraat zebrapaden aangelegd om looproutes meer vorm te geven en zal de verharding in de rijbaan en het trottoir worden voorzien van gebakken klinkers.

De herinrichting van de Sint Janstraat worden door de nutsbedrijven Brabant Water en Enexis direct aangegrepen om de leidingen te vernieuwen. Ook de gemeente Halderberge ziet de herinrichting als een mooie kans om het riool vanaf de kerk tot aan de Sprangweg van een nieuw en gescheiden stelstel te voorzien. Deze aanpassingen in het rioleringsstelsel zorgen ervoor dat het riool en het rioolwaterzuiveringsinstallatie aanzienlijk worden ontlast.

Een toekomstbestendig Halderberge

Vandaag kwamen wethouders Jan Mollen en Thomas Melisse een kijkje nemen bij de werkzaamheden. Wethouder Thomas Melisse: “Mooi om te zien dat de werkzaamheden in de Sint Janstraat daadwerkelijk van start zijn gegaan. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het nieuwe ontwerp. Hierdoor wordt het geen nieuw centrum voor, maar van de Hoevense inwoner/ondernemer. De herinrichting van het centrum van Hoeven zorgt dat de leefbaarheid wordt verhoogd én draagt bij aan de lokale economie. Zo blijft het ook in de toekomst prettig wonen en verblijven in Hoeven”. Wethouder Jan Mollen vervolgt: “Voor mij is ‘werk met werk combineren’ ook een belangrijk sleutelwoord binnen dit project. Het riool in de Sint Janstraat moest worden vernieuwd en omgebouwd naar een gescheiden stelsel. We hebben de herinrichting direct aangegrepen om deze werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren. Hierdoor besparen we in de kosten en voorkomen we een hoop overlast voor onze inwoners en ondernemers. Wat het oplevert? Het gescheiden stelsel in de Sint Janstraat zorgt dat we Hoeven klimaatbestendig maken. De straten en het rioleringsstelsel worden voorbereid op hevige regenbuien in de toekomst.”

Blijf op de hoogte via de BouwApp of bezoek het inloopspreekuur

Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen via de BouwApp op de hoogte blijven van de werkzaamheden in het centrum van Hoeven. De app is gratis te downloaden voor Android en IOS.

Wanneer de app is gedownload, is het project terug te vinden onder de naam: ‘Herinrichting Sint Janstraat Hoeven’. Wekelijks worden berichten over het project in de app geplaatst én kunnen vragen gesteld worden of meldingen gemaakt.

Voor diegene die liever iemand spreken is er een inloopspreekuur. Deze vindt iedere woensdag tussen 14:00-15:00 uur plaats in de pastorie van de kerk aan de Sint Janstraat in Hoeven. Vanwege de coronamaatregelen kan dit alleen op afspraak. Hiervoor kan contact opgenomen met de omgevingsmanager van Heijmans Jan-Hein Heijmans via sintjanstraat@heijmans.nl.