Herinrichting Moerdijksestraat Oudenbosch

In mei 2020 wordt gestart met de herinrichting van de Moerdijksestraat in Oudenbosch. Hiermee wordt de vervolgfase van Bouwplan Vermunt verder ontwikkeld.

Startdatum uitvoering: mei 2020
Gereed: voorjaar 2021

Projectleiding

  • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid: Jan Mollen
  • Ambtelijk verantwoordelijk Projectleider: Jac Borghouts   

Aanleiding

In mei 2020 wordt de vervolgfase van het bouwplan Vermunt verder ontwikkeld (aan de overzijde van huisnummer 47). Hierdoor wordt de weg voor het bouwplan en het gedeelte richting de Klinkstraat ook van een herinrichting voorzien. Werkzaamheden zijn onder meer: asfalt verwijderen, riolering in het midden van de weg plaatsen en de weg met klinkers inrichten. Door de inzet van klinkers wordt voldaan aan de 30 km/u zone. 

Fasering

De werkzaamheden zijn gekoppeld aan de bouw van enkele woningen. De start van de bouw is reeds begonnen. De werkzaamheden aan de weg staan gepland voor eind mei 2020. De afronding vindt plaats in het voorjaar van 2021.

Bewonersparticipatie

Inwoners worden middels bewonersbrieven geïnformeerd. De tekeningen en bewonersbrief zijn te vinden in de bijlage. 

Communicatie

Bewoners worden via bewonersbrieven geïnformeerd. Daarnaast wordt deze pagina met enige regelmaat van updates voorzien.

Meer informatie

Voor klachten, meldingen of meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Jac Borghouts van de gemeente Halderberge via telefoonnummer 14 0165 of e-mail j.borghouts@halderberge.nl.

Bijlagen

pdf Bewonersbrief herinrichting Moerdijksestraat Oudenbosch (PDF, 107.08 KB) pdf Inrichtingsplan (PDF, 672.05 KB) pdf Reconstructie Moerdijksestraat in Oudenbosch (PDF, 813.81 KB)