Heling - informatie voor handelaren en consumenten

Heling is het kopen of verkopen van gestolen goederen. De aanpak van heling draagt bij aan het terugdringen van woninginbraken en diefstal en daarmee aan de maatschappelijke veiligheid. Als opkoper van tweedehands goederen bent u wettelijk verplicht om elke aan- en verkoop te registreren. Om deze registratie makkelijker te maken, is het Digitaal Opkopers Register (DOR) ontwikkeld. Consumenten kunnen hun eigendommen registreren in de app ‘Stop heling’.

Voor ondernemers

Meldplicht

Ondernemers die tweedehands goederen inkopen, innemen of inruilen, moeten zich als handelaar bij de gemeente aanmelden (Wetboek van Strafrecht, art. 437ter en APV 2016, art. 2:68).

Digitaal Opkopers Register (DOR)

U moet als handelaar een doorlopend in- en verkoopregister bijhouden. Daarmee gaat u een afzetmarkt voor gestolen goederen tegen (Wetboek van Strafrecht, art. 437, Uitvoeringsbesluit ex art. 437, eerste lid Wetboek van Strafrecht en APV, art. 2:67). Om deze registratie makkelijker te maken, is het Digitaal Opkopers Register ontwikkeld.

Wat zijn de voordelen van het DOR voor u als ondernemer?

  • Gratis registratie
  • Eenvoudig in gebruik
  • U onderscheidt zich positief van malafide opkopers
  • Het DOR voldoet aan alle wettelijke verplichtingen
  • Bij heling wordt de schade voor u verhaald op de dader
  • U helpt de politie bij het opsporen van dieven

Om welke tweedehands goederen gaat het?

U registreert gebruikte of ongeregelde goederen zoals platina, goud, zilver, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur, laptops, tablets, mobiele telefoons, etc. in het in- en verkoopregister.

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u zich wenden tot de heer R. Nijpels of G. Westerhof van de politie district Markiezaten, bij voorkeur via het e-mailadres: stop-heling.demarkiezaten@mw-brabant.politie.nl of telefonisch via 0900-8844.

Voor consumenten

Kijk op de website Stop Heling of download de Stop heling app. Scan serie-, IMEI-, chassis- en framenummers om te zien of het product of vervoermiddel gestolen is. Registreer uw bezittingen op serienummer. Dit is een handig hulpmiddel wanneer u uw inboedel wilt verzekeren, maar ook om bij diefstal uw goederen terug te krijgen.

Verplichte legitimatie bij verkoop van uw goederen

Een handelaar is verplicht om in het in- en verkoopregister de gegevens van de verkoper van het goed te noteren. De handelaar aan wie u uw goed voor verkoop aanbiedt, vraagt u daarom om uw legitimatie. Als hij dit niet doet, is hij/zij strafbaar. U kunt dus geen goederen verkopen zonder u te legitimeren.