Halderberge wint NK Tegelwippen 2023

De gemeente Halderberge heeft de vierde editie van het NK Tegelwippen gewonnen. Er werden bijna 130.000 tegels gewipt, wat neerkomt op ruim 4250 tegels per 1000 inwoners. Voor al deze tegels en andere verharding zoals asfalt, komen planten, bloemperken, bomen of gras in de plaats. Een enorme vergroeningsslag in de gemeente en dus een flinke stap in het klimaatbestendig maken van onze omgeving. En dat is uiteindelijk waar het NK Tegelwippen om gaat.

Veel inwoners droegen letterlijk een steentje bij aan de wedstrijd en daarmee aan de belangrijkste strijd: die tegen de gevolgen van klimaatverandering. En daar hebben we onze inwoners hard bij nodig. Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Hittestress en wateroverlast komt vaker voor. Door klimaatadaptieve maatregelen, zoals het vervangen van tegels door groen, voorkomen we wateroverlast. Groen houdt water langer vast in de grond voor droge periodes, zorgt voor een lagere temperatuur tijdens hittegolven en trekt vlinders, insecten en vogels aan.

Wethouder Melisse: “Ik ben super trots op deze winst en bedank onze inwoners voor hun bijdragen hieraan. Als gemeente hebben we zelf ook op veel locaties vergroend. Ook al is de wedstrijd nu afgelopen, we gaan natuurlijk door met het wippen van tegels en het nemen van andere maatregelen tegen het veranderende klimaat. We willen dat alle buitenruimte in de toekomst zo is ingericht, dat er een gezonde, comfortabele en toekomstbestendige leefomgeving ontstaat. De 'gouden schep’ is een mooie bevestiging dat we onze gemeente in 2023 als beste hebben vergroend. Hij krijgt een mooi plekje in het gemeentehuis.”  

Halderberge wint in de categorie kleine gemeenten. Dit zijn de gemeenten tot 50.000 inwoners. De door wethouder Melisse uitgedaagde 'rivaal’ gemeente Etten-Leur, dat lange tijd bovenaan stond, eindigde op een vijfde plaats. De gemeente Arnhem won in de categorie groot (meer dan 100.000 inwoners) en de gemeente Vlaardingen won in de categorie middel (50.000 – 100.000 inwoners).

Over NK Tegelwippen

Het NK Tegelwippen is een initiatief van creatief bureau Frank Lee i.s.m. collectief Dus Wat Gaan Wij Doen en wordt gesteund door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De competitie maakt deel uit van de campagne ‘Een Groener Nederland begint in je eigen tuin’. Dit is een samenwerking van onder meer overheden, brancheorganisaties, natuurclubs, waterbeheerders en tuinorganisaties. Zij slaan de handen ineen om de Nederlandse tuinen klimaatbestendiger te maken en de biodiversiteit te bevorderen – samen met de inwoners. De coalitie organiseert meerdere activiteiten in het kader van het vergroenen van tuinen.

Vorige edities

In totaal zijn in vier edities bijna 9 miljoen tegels gewipt. Dat staat gelijk aan circa 160 voetbalvelden. Het NK Tegelwippen begon in 2020 met een strijd tussen Amsterdam en Rotterdam. In 2021 deden er al 81 gemeenten mee aan de competitie, en werden er ruim 1,5 miljoen tegels verwijderd. In 2022 liep dat op naar 135 gemeenten en 2,8 miljoen gewipte tegels. Dit jaar deed een recordaantal van 173 gemeenten mee en werden er in het hele land ruim 4,5 miljoen tegels gewipt. Halderberge wipte de meeste tegels per 1000 inwoners: 4.266,47.

Foto: Frank Lee/NK Tegelwippen

NK Tegelwippen winnaar gouden schep