Halderberge gezond

In de gemeente Halderberge wordt flink ingezet op de gezondheid van de inwoners. In het lokale sport- en preventie akkoord zijn verschillende doelen en ambities vastgesteld om de inwoners van de gemeente Halderberge nog gezonder en vitaler te maken en dit te behouden. Met de aanstelling van lokale JOGG regisseurs en buursportcoaches wordt hier in praktische zin handen en voeten aan gegeven, maar ook worden lokale bedrijven, organisaties, verenigingen, scholen en andere partijen gestimuleerd om samen te werken.

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Vanaf april 2021 is de gemeente Halderberge een officiële JOGG gemeente. JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. Dit is een landelijke aanpak om de leefomgeving voor de opgroeiende kinderen en jeugd gezonder te maken. De lokale JOGG regisseur – Lotte Andrieu  – gaat hier samen met collega’s mee aan de slag in Halderberge. Zij gaan in gesprek met verschillende organisaties over het gezondheidsbeleid en geven hier praktische tips voor. Daarnaast stimuleren zij een gezonder aanbod in (sport) kantines en organiseren voorlichtingen voor ouders en partners. JOGG Halderberge is ook aangesloten bij het lokale preventie akkoord en geeft als kartrekker uitvoering aan de Halderbergse FITWEEK, Heel Halderberge Kookt en de campagne Geen Rommel in je Trommel.

Bekijk de website van JOGG Halderberge

Halderberge Beweegt

Vanuit de ambities in het Halderbergse Sportakkoord zijn in 2021 buurtsportcoaches aangesteld om het sport- en beweegaanbod in de gemeente Halderberge een boost te geven. Mitchel Boomaars is allround buurtsportcoach en organiseert in samenwerking met verschillende partners activiteiten voor jong en oud. Verder is hij verenigingsondersteuner en kunnen verenigingen met allerlei vragen bij hem terecht.

Naast Mitchel is ook de beweegcoach Uniek Sporten – Mandy Buijs – aangesteld. Zij zet zich in voor zowel inwoners bij het vinden van een juiste beweegactiviteit, als het ondersteunen van verenigingen. Hierbij kijkt ze samen met de inwoner van Halderberge naar de drempels die ervaren worden om te gaan bewegen. Verder is ze aangesloten bij het landelijke platform unieksporten.nl. Verenigingen en partners worden daarbij ondersteunt bij het opzetten van projecten gericht op kwetsbare doelgroepen. De buurtsportcoaches organiseren verschillende evenement, maar ook regulier aanbod zoals naschoolse sport en pauze sport.

Op beweeggebied zijn ook een vijftal vakleerkrachten op de basisscholen actief en verzorgen de gymlessen. Daarbij organiseren zij ook jaarlijks de Koningsspelen in de gemeente.
In samenwerking met verschillende partners zorgen zij ervoor dat heel Halderberge gaat bewegen en in beweging blijft!

Preventie akkoord

In 2018 is het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Binnen dit akkoord hebben ruim 70 partijen zich verbonden aan diverse afspraken, gericht op de preventieve aanpak van gezondheidsproblemen ten gevolgen van alcoholgebruik, overgewicht en roken. In Halderberge is vanuit deze thema’s een vertaalslag gemaakt naar de lokale situatie. Met ruim 15 verschillende organisaties wordt gewerkt aan een integrale aanpak waarin aandacht is voor gezondheid, welzijn en welbevinden. Hierbij wordt het gebruik van alcohol en drugs zoveel mogelijk ontmoedigd. Tevens zetten de verschillende organisaties zich in om eenzaamheid terug te dringen en psychische stress te verminderen.