Gezondheidsmonitor jongvolwassenen: Hoe zitten zij in hun vel?

De GGD onderzoekt de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlandse jongeren van 16 tot en met 25 jaar. Dit gebeurt door middel van een online vragenlijst. Heeft u een zoon of dochter in die leeftijdscategorie? Vraag dan of hij of zij de lijst wil invullen.

Alle jongvolwassenen worden uitgenodigd om een digitale vragenlijst in te vullen. Verschillende onderwerpen komen aan bod, zoals lichamelijke en mentale gezondheid, leefstijl, middelengebruik, eenzaamheid en de impact van corona.  

De resultaten van het onderzoek helpen om nog beter beleid te ontwikkelen om de gezondheid van jongvolwassenen in onze regio te verbeteren.

Heeft u een zoon of dochter tussen de 16 en 25 jaar? Vraag hem of haar dan om de vragenlijst in te vullen. Dat kan op www.jongerenmonitor.nl. Dit kan tot met 7 juli 2024.