Gemeenteraadsverkiezingen en referendum Wiv maart 2018

Wat u moet weten

Op wie kunt u stemmen?

De personen waar u op 21 maart op kunt stemmen vindt u in deze lijst:

pdf Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 (PDF, 21.16 KB)

Stemwijzer Halderberge

Weet u nog niet op wie u gaat stemmen? Vul dan de Stemwijzer Halderberge in!


Waar kunt u stemmen?

De aangewezen stemlokalen vindt u in dit overzicht: pdf Stemlokalen Halderberge 21 maart 2018 (PDF, 69.98 KB)


Stemmen bij volmacht

Kunt u niet zelf gaan stemmen op 21 maart, bijvoorbeeld door vakantie of ziekte? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen die in Halderberge woont. Dit heet machtigen. 

 • De gemachtigde moet iemand zijn die zelf ook een stempas heeft ontvangen
 • De gemachtigde mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen
 • De gemachtigde moet op hetzelfde moment voor u en voor zichzelf gaan stemmen
 • De gemachtigde moet een kopie van uw identiteitsbewijs laten zien (dit mag vijf jaar verlopen zijn) 
 • De gemachtigde en u vullen samen de achterkant van uw stempas in. Vergeet niet te ondertekenen

Schriftelijk verzoek om bij volmacht te stemmen

 • Een schriftelijk verzoek kan tot uiterlijk 16 maart 2018 worden ingediend bij de gemeente
 • Vul samen met de gemachtigde dit formulier in: pdf Formulier Verzoek stemmen bij volmacht (PDF, 86 KB)
 • Stuur dat op naar de gemeente (team Burgerzaken, Postbus 5, 4730 AA  Oudenbosch)
 • Voeg bij het formulier een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Het is niet toegestaan om in het stemlokaal nog een volmacht te verlenen.

Referendum

Op woensdag 21 maart a.s. wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

 • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
 • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
 • hoe het toezicht is geregeld.

De referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op: www.referendumwiv2017.nl.


Bent u in het buitenland op 21 maart

Nederlanders die tijdelijk in het buitenland zijn, kunnen bij dit referendum stemmen via volmacht of per briefstem. De aanvraag om per brief te stemmen verloopt via de gemeente Den Haag. Vul daarvoor het M3-formulier op de website van gemeente Den Haag. Gemeente Den Haag informeert vervolgens de gemeente waar de kiezer staat ingeschreven over deze aanvraag.

Let op: geen briefstem bij gemeenteraadsverkiezing
Voor de gemeenraadsverkiezing zijn de regels anders. Per brief stemmen vanuit het buitenland is bij deze verkiezing niet mogelijk. Een kiezer die tijdelijk in het buitenland verblijft kan bij de gemeenteraadsverkiezing alleen bij volmacht zijn of haar stem uitbrengen.


Bekendmakingen

pdf Stemmen bij volmacht (PDF, 15.31 KB)

pdf Formulier stemmen bij volmacht (PDF, 26.95 KB)

pdf Formulier verzoek om kiezerspas (PDF, 16.83 KB)