Gemeente zet zich samen met Stichting in voor behoud Basiliek

De Basiliek van Oudenbosch heeft een cultuur historische uitstraling. Er is geconstateerd dat er fors onderhoud nodig aan de voorgevel en zijgevel van de Basiliek. Zo moeten de gootklossen vervangen worden. Voor dit onderhoud is geld nodig. De gemeente Halderberge zet zich samen met Stichting Behoud Basiliek Oudenbosch in om inwoners, ondernemers en organisaties te mobiliseren voor sponsoring. Want de Basiliek is van heel Oudenbosch.

Stichting Behoud Basiliek Oudenbosch zet zich in voor het behoud van de bijzondere kerk. Hiervoor hebben zij onder andere een subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Brabant. Ook zij zijn in gesprek met de parochie. Zij hebben bij de gemeente Halderberge een aanvraag gedaan voor een garantstelling voor een externe financiering.

Patrick Schouw, wethouder financiën gemeente Halderberge: “De gevraagde garantstelling kunnen wij helaas niet verzorgen, omdat dit niet kan volgens onze regelgeving. Maar ook wij vinden het belangrijk dat de prachtige Basiliek voor de toekomst behouden kan blijven. Het is een gebouw wat onlosmakelijk verbonden is met onze gemeente. Daarom gaan we SBB helpen met advies, ondersteuning, planning, strategie en (als dat nodig is) beperkte financiële middelen. Om dit goed op te starten, gaan we externe hulp inschakelen om acties op te zetten voor crowdfunding. Verder gaan we helpen op de lange termijn meer financiële zekerheid te krijgen voor de stichting. Hiervoor stellen we een bijdrage van 5000 euro beschikbaar.”

Thomas Melisse, wethouder toerisme gemeente Halderberge: “Wie aan Oudenbosch denkt, denkt aan de Basiliek. Jaarlijks brengen zo’n 90.000 mensen een bezoek aan de Basiliek. Dat zorgt ook voor bezoekers voor de rest van Oudenbosch en daar profiteert iedereen van! Daarom gaan we samen met de stichting iedereen in Oudenbosch en ver daarbuiten oproepen om een steentje bij te dragen.”