Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2020

Wethouder Hans Wierikx maakte op woensdagavond 1 juli, op voordracht van de jury voor de Cultuurprijzen, de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend.
De genomineerden zijn dit jaar: Mark Buijs (inspirator cultureel erfgoed), Aad Rijpsma (schilder/kunstenaar) en Joep de Wildt (tonprater). Stemmen op uw favoriet kan tot 1 oktober.

  1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 2: Voltooid
Ik stem op:

Gemeente doet onderzoek naar dorpshuisfunctie in Bosschenhoofd

Publicatiedatum: 
7 sep 2020
De gemeente Halderberge gaat een onderzoek doen naar de behoefte van verenigingen en inwoners om elkaar te kunnen ontmoeten in Bosschenhoofd. Zij worden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen, waarin zij ook hun wensen en suggesties kunnen plaatsen. Wethouder Thomas Melisse overhandigde de eerste vragenlijst aan de recentelijk opgerichte Stichting Groet & Ontmoet Bosschenhoofd. Deze stichting heeft als doelstelling het verbeteren van de leefbaarheid in Bosschenhoofd, het samenbrengen van de inwoners, het bevorderen van de saamhorigheid en het bestrijden van eenzaamheid.

Sinds de sloop van dorpshuis De Schakel in 2012 is er in Bosschenhoofd geen volwaardig dorpshuis meer. Sociale activiteiten worden verspreid door Bosschenhoofd georganiseerd. In het Raadsprogramma en Collegewerkprogramma Samen vooruit! (2018-2022) is afgesproken onderzoek te doen naar een dorpshuisfunctie: een plek die toegankelijk is voor iedereen en waar dorpsactiviteiten georganiseerd worden. 

Onderzoek naar behoefte en mogelijkheden in Bosschenhoofd

De komende periode wordt onderzocht of er behoefte is aan meer fysieke ruimte of andere ondersteuning en welke mogelijkheden de bestaande accommodaties kunnen bieden.

Wethouder Thomas Melisse: “Door het Corona-virus leven we nu in een tijd waarin ontmoeting lastiger is en niet wordt gestimuleerd. We gaan er vanuit dat we naar een tijd gaan, waarin dat wel weer kan. Daarom wil de gemeente nu dit onderzoek opstarten en het proces een stap verder brengen. Daarom wil ik alle inwoners en verenigingen van Bosschenhoofd vragen om de online vragenlijst in te vullen.”

Dorpslab voert in opdracht van de gemeente Halderberge dit onderzoek uit. De onlangs opgerichte Stichting Groet & Ontmoet Bosschenhoofd ondersteunt dit initiatief en neemt actief deel aan de werkzaamheden en activiteiten.

Vragenlijst is in te vullen tot en met 21 september

Inwoners en verenigingen in Bosschenhoofd kunnen tot en met 21 september aanstaande de vragenlijst invullen op de website www.ontmoeteninbosschenhoofd.nl.

Bijeenkomst woensdag 30 september

De resultaten worden toegelicht in een bijeenkomst op woensdag 30 september in restaurant De Haard, Pagnevaartdreef 5 in Bosschenhoofd. De bijeenkomst wordt volgens de richtlijnen van het RIVM georganiseerd. De avond wordt in 2 keer gehouden, zodat mensen veilig kunnen deelnemen met inachtneming van alle RIVM richtlijnen. Aanmelden is verplicht en kan via de bovengenoemde website.

Op basis van de resultaten van de vragenlijsten wordt gesproken over het gewenste toekomstbeeld van de inwoners en verenigingen én wat er nodig is om dit te bereiken.