Gastheer rond supermarkt moet gevoel van veiligheid vergroten in Hoeven

De afgelopen tijd heeft de gemeente van inwoners en ondernemers uit Hoeven signalen gekregen over overlastsituaties, mede door arbeidsmigranten. Het gaat hierbij om incidenten die te maken hebben met drank, winkeldiefstal, vervuiling en zwerfafval en onveilige situaties. Er is nu samen met ondernemers gesproken over een aanpak voor de korte én voor de lange termijn. Voor de korte termijn wordt door de gemeente en Albert Heijn samen, als proef, een gastheer ingehuurd die het veiligheidsgevoel van bezoekers en werknemers in het winkelgebied in Hoeven moet vergroten. Na drie maanden wordt gekeken of deze aanpak werkt. De gastheer heeft korte lijnen met de BOA’s van de gemeente. Ook de politie neemt het centrum van Hoeven nadrukkelijker mee in de surveillances.

Burgemeester Bernd Roks: “Wij nemen de signalen van inwoners en ondernemers over veiligheid en leefbaarheid als gemeente zeer serieus. We hebben daarom samen met ondernemers gekeken naar hoe we de incidenten kunnen aanpakken maar vooral ook naar hoe we overlast kunnen voorkomen. Ik ben trots op deze gezamenlijke aanpak. Wij vinden de leefbaarheid en veiligheid van inwoners en ondernemers in alle kernen belangrijk.”  

Wilfred Lutz, supermarktmanager Albert Heijn Hoeven: “Ik vind het prettig dat we samen met de gemeente zo snel hebben besproken hoe we deze situatie kunnen keren. De gastheer bij onze supermarkt zorgt ervoor dat bezoekers en onze werknemers weer snel op een veilige en prettige manier boodschappen kunnen doen en kunnen werken.”


Lange termijn aanpak
Thomas Melisse, wethouder Economische Zaken: “Om te voorkomen dat er nieuwe overlastsituaties ontstaan, is de gemeente ook in overleg gegaan met locaties waar arbeidsmigranten wonen, zoals Villapark Panjevaart en De Olmen. Daar is onder andere mee afgesproken dat zij de geldende Nederlandse wet- en regelgeving (zoals geen drankgebruik in openbare ruimtes, geen afval op straat gooien enz.) onder de aandacht van hun bewoners brengen, in diverse talen.” 

Bij Villapark Panjevaart gaat de gemeente aan de slag met een toekomstvisie waar ook meer aandacht is voor beheer en toezicht op korte termijn. Op lange termijn wordt de recreatieve bestemming van het park weer in ere hersteld. Dat betekent dat de huisvesting van arbeidsmigranten op die locatie dan eindigt en dat het aantal arbeidsmigranten in Hoeven dan sterk vermindert.