Gast van de raad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van Halderberge. De gemeenteraad van Halderberge bestaat uit 21 raadsleden. Zij zijn door onze inwoners gekozen en vertegenwoordigen alle inwoners uit Halderberge. Maar wat doen zij eigenlijk? U kunt zich aanmelden als gast van de raad. Wij bieden u dan een kijkje achter de schermen van de gemeenteraad.

De griffier en twee raadsleden ontvangen u vóór een raadsvergadering met een broodje en een kop koffie. De raadsleden geven een toelichting op hun werk als raadslid en nemen met u de agendapunten door die die avond worden besproken. Daarna kunt u een deel of de hele raadsvergadering bijwonen. Na afloop van de vergadering bent u welkom om na te praten met een drankje.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij de griffie via griffie@halderberge.nl Er kunnen maximaal 4 inwoners per raadsvergadering deelnemen. Door voor een maximum aantal deelnemers te kiezen, kunnen we iedereen voldoende aandacht geven. Er zijn geen kosten verbonden aan gast van de raad.

Raadsleden nodigen u uit

Programma

U kunt zelf kiezen of u de hele vergadering bijwoont, of een deel ervan. U kunt op elk gewenst moment de vergadering verlaten.

18.15 uur             Ontvangst met een broodje door twee raadsleden en de griffie op het gemeentehuis.
18.30 uur             Uitleg over het werk van raadsleden en de agendapunten die avond.
18.45 uur             Rondleiding gemeentehuis en een toelichting op de onderwerpen waarover de gemeente die avond vergadert.
19.15 uur             Afronding programma. Gasten worden uitgenodigd om de raadsvergadering bij te wonen. Voor aanvang van de vergadering is er gelegenheid tot kennismaken met de voorzitter van de raad en het college (de burgemeester).

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid tot het stellen van vragen met een drankje.