Extreme droogte en de waterstanden

Het klimaat verandert. Het weer is minder stabiel. Soms regent het lang en veel en dan is het weer voor langere tijd warm en droog. Als het waterschap merkt dat bij langdurige droogte het waterpeil in sloten en beken zakt, kan het verboden worden om water uit deze sloten en beken te halen om bijvoorbeeld landbouwgrond te beregenen. Dat noemen we een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater.

Het waterschap wil verdere daling van het waterpeil voorkomen en voldoende watervoorraad behouden voor de warme en droge periode die nog komt. Door lage waterstanden kan er namelijk schade aan oevers en kades worden aangericht. Daarnaast is er kans op een verslechtering van de waterkwaliteit, doordat door de hoge buitentemperatuur het water opwarmt. Hiervoor bevat het water minder zuurstof en dat is dodelijk voor planten en dieren.

Op deze website vindt u een overzicht per gebied welke verboden er gelden en wanneer deze zijn ingegaan.

Voor meer informatie bij extreme droogte en de gevolgen daarvan kunt u terecht op de website van waterschap Brabantse Delta.