Extra afvalcontroleurs

Publicatiedatum: 
10 jul 2019
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om twee toezichthouders aan te nemen. Zij gaan werken als afvalcontroleurs van Saver NV. De afvalcontroleurs zijn belast met het toezicht op de naleving van de Afvalstoffenverordening. Zij kunnen ingezet worden op o.a.:
  • de aanpak van illegale stort, 
  • het controleren van het op juiste wijze aanbieden, 
  • deelname bij acties/voorlichting van burgers of scholen en 
  • het op verzoek van de gemeente onderzoeken van bezwaren/verzoeken van burgers inzake het aanbiedbeleid.

Belangrijk is dat inwoners zich meer bewust wordt van de hoge kosten die met dumpingen en onjuiste afvalscheiding te maken hebben. Hieraan aandacht besteden levert aanzienlijke besparingen op en draagt bij aan een duurzaam milieu. 

Het aanwijsbesluit ligt voor iedereen ter inzage bij het OmgevingsLoket van het gemeentehuis gedurende 6 weken na de openbare bekendmaking en is ook in te zien via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant