Evenementenvergunningen en -meldingen - week 37 2023

Vergunningen APV en Bijzondere Wetten

Ontvangen aanvragen evenementenvergunning

  • Aankomst Sinterklaas Oudenbosch op 19-11-2023, Haven Oudenbosch, 628268                 
  • Modeshow OK Oudenbosch op 01-10-2023, Prof. Van Ginnekenstraat Oudenbosch, 627628
  • Familiemiddag wijkvereniging Gastel Noord op 07-10-2023,  Maximalaan Oud Gastel, 62671 
  • Verjaardag met DJ op 15 en 16-09-2023, Jezuïetenplein 1 Oudenbosch, 628405

Verleende evenementenvergunningen

  • Grasvolley op 17-09-2023, Constantijn Huygensplein 12 Hoeven, 623566, vd 04-09-2023

(vd = verzenddatum)

Op verzoek kunt u de aanvraag, de verleende evenementenvergunning, dan wel de melding inzien op het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak via 14 0165. U kunt geen bezwaar maken tegen een aangevraagde vergunning. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

In het geval van een reeds verleende evenementenvergunning bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid om binnen 6 weken na toezending/uitreiking van het besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester c.q. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch. Extra informatie kunt u verkrijgen via telefoonnummer 14 0165.