Evenementenvergunningen en -meldingen - week 27 2024

Vergunningen APV en Bijzondere Wetten

Ontvangen aanvragen voor een evenementenvergunning en ontvangen meldingen voor een evenement

  • Live Radio Programma zomereditie: Back in Time op 04-08-2024, Spuilaan 14 Oudenbosch (grasveld), 77856
  • Burendagop 28-09-2024, Touwbaan Oudenbosch, 783715

Goedgekeurde meldingen voor een evenement

  • Backyard Festival 2024 op 24-08-2024, Jezuitenplein 33 Oudenbosch, 764080    

Op verzoek kunt u de aanvraag, de verleende evenementenvergunning, dan wel de melding inzien op  het gemeentehuis. Wij verzoeken u vooraf even te bellen met een medewerker van het team Regie & Verbinding, afdeling APV en Bijzondere Wetten om te vragen of de stukken beschikbaar zijn en om een afspraak te maken. U kunt geen bezwaar maken tegen een aangevraagde vergunning. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend. In het geval van een reeds verleende evenementenvergunning bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid om binnen 6 weken na toezending/ uitreiking van het besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester c.q. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch. Extra informatie kunt u verkrijgen via telefoonnummer 0165-390500.