Evenementenvergunningen en -meldingen - week 26 2024

Vergunningen APV en Bijzondere Wetten

Ontvangen aanvragen voor een evenementenvergunning en ontvangen meldingen voor een evenement

  • MHCO Hockeyfeest op 14-09-2024, Albanoweg 1A Oudenbosch, 769991
  • Fit en gezond 10 jaar op 14-09-2024, Bosschendijk 187 Oudenbosch, 770879                      
  • Garagesale Stampersgat 2024 op 15-09-2024, Stampersgat, 773453           
  • Grasvolley Event Hoeven 2024 op 15-09-2024, Constantijn Huygensplein (grasveld) Hoeven, 775531

Verleende evenementenvergunningen

  • Straat bbq op 15-06-2024,Groene Woud thv 15 Oudenbosch, vd 13-06-2024, 761542
  • Tractor pulling Hoeven op 28 en 29-06-2024, Oude Dijk Hoeven, vd 20-06-2024, 699532      

vd = verzenddatum

Op verzoek kunt u de aanvraag, de verleende evenementenvergunning, dan wel de melding inzien op  het gemeentehuis. Wij verzoeken u vooraf even te bellen met een medewerker van het team Regie & Verbinding, afdeling APV en Bijzondere Wetten om te vragen of de stukken beschikbaar zijn en om een afspraak te maken. U kunt geen bezwaar maken tegen een aangevraagde vergunning. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend. In het geval van een reeds verleende evenementenvergunning bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid om binnen 6 weken na toezending/ uitreiking van het besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester c.q. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch. Extra informatie kunt u verkrijgen via telefoonnummer 0165-390500.