Evenementenvergunningen en -meldingen - week 24 2024

Ontvangen aanvragen voor een evenementenvergunning en ontvangen meldingen voor een evenement

 • Spuilaan 140-144 Oudenbosch, Straat BBQ op 15-06-2024, 756595
 • Groene Woud thv 15 Oudenbosch, Straat bbq op 15-06-2024, 761542
 • Julianastraat 94 Hoeven ( VV Hoeven), NAC – Excelsior op 20-07-2024, 761280
 • Gastelsedijk Zuid 8-001, Oud Gastel (weiland), Sfeerpop op 06 en 07-09-2024, 761944

Verleende evenementenvergunningen

 • Markt 57 Oudenbosch (plein Basiliek), Basiliek Bierfestival op 15-06-2024, 714656, vd= 03-06-2024
 • Hoeven, Rijsbergen Demarreert (wielertocht) op 23-06-2024, 728417 (verklaring geen bezwaar), vd= 05-06-2024
 • Markt Oud Gastel, Ticket To Yesterday op 30-06-2024, 683065, vd= 05-06-2024
 • Stampersgat/ Oud Gastel/Oudenbosch, Nationale jeugdronde 2024 (wielertocht) op 14-07-2024, 728549 (verklaring geen bezwaar), vd= 05-06-2024

Goedgekeurde meldingen voor een evenement

 • Kapelzicht Bosschenhoofd, Buurtbarbeque op 22-06-2024, 754485
 • Bovendonksestraat thv 78 Hoeven, Buurtborrel Hofstee op 11-08-2024, 743752
 • Albanoweg 5a Oudenbosch, Voetbalkamp 2023/2024 op 08 en 09-06-2024, 749990

Op verzoek kunt u de aanvraag, de verleende evenementenvergunning, dan wel de melding inzien op  het gemeentehuis. Wij verzoeken u vooraf even te bellen met een medewerker van het team Regie & Verbinding, afdeling APV en Bijzondere Wetten om te vragen of de stukken beschikbaar zijn en om een afspraak te maken.

U kunt geen bezwaar maken tegen een aangevraagde vergunning. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

In het geval van een reeds verleende evenementenvergunning bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid om binnen 6 weken na toezending/ uitreiking van het besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester c.q. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch. Extra informatie kunt u verkrijgen via telefoonnummer 0165-390500.