Erkennen kind vóór de geboorte (ongeboren vrucht)

Bent u niet getrouwd en wordt u vader of duomoeder? Dan kunt u de vrucht al voor de geboorte erkennen. Ook als u niet de biologische ouder bent. Door het kind te erkennen, wordt u de wettelijke vader of duomoeder.

Wat u moet weten

Als u het kind vóór de geboorte erkent, dan

  • krijgt het kind bij de geboorte de Nederlandse nationaliteit als één of beide ouders Nederlander zijn.
  • krijgt de vader of duomoeder een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind.
  • ontstaat er een erfrechtelijke band tussen de vader of duomoeder en het kind.
  • heeft het kind meteen bij de geboorte twee juridische ouders. De vader of duomoeder staat direct als ouder in de geboorteakte.

Keuze achternaam eerste kind

Erkent u het kind vóór de geboorte? En is dit het eerste kind van u en uw partner? Dan kunt u ervoor kiezen dat het kind de achternaam van de vader of duomoeder krijgt. Dit doet u bij de erkenning. Beide partners tekenen daarvoor de akte van erkenning van de ongeboren vrucht op het gemeentehuis. Doet u dat niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. De volgende kinderen uit deze relatie krijgen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.


Ouderlijk gezag

Let op: u krijgt niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind als u het kind vóór de geboorte erkent. Het ouderlijk gezag vraagt u aan bij de rechter. Op de website van de rijksoverheid staat meer informatie over het aanvragen van het ouderlijk gezag.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Komt de moeder mee naar de afspraak? Dan neemt ook zij een geldig legitimatiebewijs mee.
  • Komt de moeder niet mee naar de afspraak? Dan hebt u de schriftelijke toestemming met handtekening van de moeder nodig. Ook neemt u een kopie van het geldige legitimatiebewijs van de moeder mee.

Kosten

Aan het erkennen van de ongeboren vrucht zijn geen kosten verbonden.

Wat vindt u van de informatie op deze pagina?