Eerste inschrijving in Nederland

Als u voor het eerst naar Nederland verhuist, moet u zich inschrijven bij de gemeente waarin u gaat wonen. Dit wordt een 'eerste inschrijving' genoemd.

Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan moet u ook een 'eerste inschrijving' doen.

Wat moet ik doen?

Voor het maken van een afspraak dient u een email te sturen naar:
eFormulierenBurgerzaken@halderberge.nl

U en alle personen die met u meeverhuizen komen persoonlijk naar deze afspraak

Wat moet ik meenemen?

U neemt het volgende mee naar uw afspraak:

 • geldig identiteitsbewijs (waarop uw nationaliteit staat)
 • bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract of een eigendomsbewijs
 • als u niet in Nederland geboren bent: uw geboorteakte
 • als u niet een Europese nationaliteit heeft: een bewijs dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw verblijf heeft goedgekeurd.
 • als u uit België, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba komt: een verhuisbericht

Eventueel de volgende akten:

 • een huwelijks- of echtscheidingsakte
 • een overlijdensakte van uw partner (als bewijs dat het huwelijk door overlijden ontbonden is)
 • de geboorteakte(n) van uw kind(eren)
 • toestemmingsverklaring + kopie legitimatiebewijs van hoofdbewoner, indien u bij iemand in gaat wonen.
   

Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee

Hoe werkt het?

De voorwaarden om ingeschreven te kunnen worden zijn:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of
 • U heeft een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • U blijft langer dan 4 maanden in Nederland wonen
   

Zijn de gevraagde documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld? Dan moet u ze laten vertalen.

 • Is de vertaler in Nederland beëdigd? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren.
 • Is de vertaler in het buitenland beëdigd? Dan moet u het gelegaliseerde originele document opnieuw laten legaliseren in Nederland. Meer hierover leest u op Rijksoverheid.nl
Wat vindt u van de informatie op deze pagina?