Drugslab aangetroffen - Sluiting loods Oud Gastel

Burgemeester Bernd Roks heeft besloten tot sluiting van een loods in Oud Gastel met ingang van 16 november 2023. De politie heeft in deze loods een drugslab bestemd voor het bereiden van harddrugs met daar aanwezig grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten en drugsafval aangetroffen.

De loods is volledig ingericht als drugslab. Aangetroffen zijn grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten en ongeveer 10.000 liter drugsafval, wat een enorme hoeveelheid is. Artikel 13b van de Opiumwet geeft de burgemeester de bevoegdheid tot sluiting over te gaan niet alleen wanneer er in een pand drugs worden aangetroffen bestemd voor de handel maar ook wanneer stoffen en middelen aanwezig zijn die duidelijk bestemd zijn voor de productie van drugs.

De burgemeester heeft de loods met toepassing van het damoclesbeleid voor zes maanden gesloten. Met de sluiting wordt beoogd het woon- en leefklimaat in de directe omgeving te beschermen en de openbare orde te herstellen.