Digitaal nachtregister

Iedereen die tegen betaling nachtverblijf aanbiedt aan personen moet een nachtregister bijhouden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om hotels, recreatieparken, bed & breakfasts, maar ook om een ondernemer die seizoenarbeiders in dienst heeft en deze nachtverblijf aanbiedt.

Het doel van het nachtregister is dat hulpdiensten beter hun werk kunnen doen bij een calamiteit. Als er bijvoorbeeld brand is kan de brandweer snel zien wie er op de locatie aanwezig is. Zo kan de veiligheid van de mensen die in onze gemeente overnachten beter beschermd worden.

Wat is hierover wettelijk vastgelegd?

In artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht en in artikel 2:37 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Halderberge is vastgelegd dat verblijfsaanbieders verplicht zijn een nachtregister bij te houden. Als ze dit niet doen, zijn ze strafbaar. De gegevens die bijgehouden moeten worden zijn: naam, woonplaats, dag van aankomst en dag van vertrek van de personen.

Hoe kunt u het register bijhouden?

Er zijn verschillende manieren om het nachtregister bij te houden. De overkoepelende voorwaarde is dat het register digitaal bijgehouden wordt. Er zijn twee mogelijkheden:

  • U maakt gebruik van een systeem wat de gemeente Halderberge kosteloos aanbiedt. Dit is een website waar u kunt inloggen en de gevraagde gegevens op een eenvoudige manier kunt invullen. Alleen u en de gemeentelijke toezichthouders hebben inzicht in deze gegevens. Bij een calamiteit mogen hulpdiensten aan u vragen het register in te zien. Op Digitaal nachtregister kunt u zich aanmelden voor dit systeem.
  • U kunt er ook voor kiezen om de gegevens op een andere digitale manier bij te houden. Dan moet u elke eerste dag van de maand een afschrift van het register per e-mail sturen naar: boa@halderberge.nl. De opsporingsambtenaren van de politie of gemeente (BOA’s) kunnen het register bij u ter controle opvragen.

Meer informatie over het nachtregister

Voor meer informatie over het digitale nachtregister kunt u gaan naar Digitaal nachtregister of contact opnemen met de gemeente Halderberge via14 0165.

Wat vindt u van de informatie op deze pagina?