De juiste gegevens voor de juiste WOZ-waarde

Publicatiedatum: 
8 aug 2017
Jaarlijks stelt de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) de waarde vast van alle woningen in de gemeenten waarvoor zij werken, dus ook Halderberge. Dit is verplicht volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De WOZ-waarde is de basis voor de gemeente-, waterschaps- en inkomstenbelasting. U vindt de WOZ-waarde op het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Het is belangrijk dat de WOZ-waarde van uw woning op de juiste gegevens is gebaseerd.

Met de interactieve voormelding kunt u als woningeigenaar nu uw gegevens bekijken en vooraf fouten of wijzigingen doorgeven. Zo bepaalt de BWB samen met de u de juiste waarde van de woning. Dat voorkomt bezwaren en correcties achteraf.

Woningeigenaar en BWB beheren samen gegevens

De BWB beheert administratieve gegevens over woningen. U heeft als woningeigenaar zelf het beste beeld van de actuele omstandigheden van uw woning. Met de interactieve voormelding kunt u op tijd uw gegevens digitaal controleren. Wijzigingen of aanvullingen kunnen gevolgen hebben voor het vaststellen van de WOZ-waarde voor de aanslag gemeentelijke belastingen in februari 2018.

Controleren gegevens

Vanaf 1 augustus 2017 kunt u op www.bwbrabant.nl de gegevens van uw woning bekijken, controleren, wijzigen en aanvullen. Via de button 'Mijn WOZ voormelding' en het aanmeldingsscherm van DigiD krijgt u toegang tot Mijn WOZ, waar de gegevens van uw woning staan. Na controle zijn er twee mogelijkheden: u bent akkoord met de gegevens of u geeft wijzigingen door. De BWB onderzoekt en controleert de voorgestelde wijzigingen en aanvullingen. U krijgt daarna een e-mail van de BWB, wat er met het voorstel is gebeurd.