Cultuurmaand en Open Monumentendag

Elk jaar vindt de Halderbergse cultuurmaand plaats, die traditiegetrouw afgesloten wordt met de uitreiking van de Halderbergse Cultuurprijs tijdens een feestelijke bijeenkomst. Het thema van 2022 is nog niet bekend.

Digitale nieuwsbrief Open Monumentendag en Cultuurmaand

Via de digitale nieuwsbrief worden de culturele instellingen, verenigingen en stichtingen in de gemeente Halderberge regelmatig op de hoogte gehouden van het allerlaatste nieuws rondom Open Monumentendag en Cultuurmaand. Wilt u de nieuwsbrief in 2022 ontvangen, stuur dan een mailtje naar m.otten@halderberge.nl U vraagt daar ook eerder verschenen exemplaren op.


Cultuurprijs Halderberge

Met de Cultuurprijs Halderberge worden personen, verenigingen en instellingen beloond, die op cultureel of artistiek vlak een bijzondere prestatie met een ruime lokale herkenning leveren. Ook moeten zij zich inzetten voor het sociaal-culturele leven in de gemeente. De voorzitter van de jury is de heer J.P.M. Bastiaanse. De organisatie van de Cultuurprijs is in handen van de ‘Werkgroep Halderbergse Cultuurmaand’. De jury is te bereiken via het mailadres vakjuryhalderberge@gmail.com.

Winnaar Cultuurprijs 2021

In 2021 is de Cultuurprijs gewonnen door Anneke Wijn. Zij won zowel bij publiek als bij de vakjury.

Winnaar jeugdcultuurprijs 2021

Winnaar van de jeugdcultuurprijs is dit jaar Joris Wijnen uit Hoeven. Op jonge leeftijd heeft Joris al heel wat bereikt op cultureel gebied en zet hij zijn creativiteit, originaliteit, vakmanschap en enthousiasme in voor vele doeleinden.

Reglement cultuurprijzen

Het college heeft op 11 december 2018 een nieuw reglement cultuurprijzen Halderberge vastgesteld.

pdf reglement cultuurprijs Halderberge (PDF, 1.92 MB)

Monumentenprijs

Tijdens de Open Monumentendag in september 2021 is door wethouder Hans Wierikx voor de achtste keer de Halderbergse Monumentenprijs uitgereikt. Het winnende monument is dit keer het Mastboomhuis in Oud Gastel. De prijs werd uitgereikt aan het bestuur van de Mastboom-Brosensstichting en bestaat uit een schildje en een cheque van € 750.

Bekijk het filmpje van de uitreiking van de Monumentenprijs 

Met de Monumentenprijs wil het college zijn waardering uitspreken aan de eigenaar die zich met passie heeft ingezet voor behoud, herstel of herbestemming van een monument. Termijn voor aanmelding van genomineerden sluit elk jaar op 1 juni.


Contactpersonen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze contactpersonen.

Uw Reactie
Uw Reactie