Coronavirus

Algemene informatie

Informatie van het RIVM

Informatie van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: (veelgestelde vragen en antwoorden) 

Informatie van de Rijksoverheid (veelgestelde vragen en antwoorden!)

Informatie van de Rijksoverheid over de avondklok

Informatie van de GGD West-Brabant > priklocatie in voorbereiding op Breda International Airport

Coronacijfers Halderberge

Steffie legt corona eenvoudig uit

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19  

In 2020 trad de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) in werking. Bekijk wat deze Covid-wet betekent voor u. 

Coronamelder-app

Kijk op coronamelder.nl/ voor meer informatie of bel 0800-1280 (gratis). 

Voor iedereen blijft gelden:

  • Was vaak uw handen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Werk zoveel mogelijk thuis 

Onveilige situatie?

Neem contact op met Veilig Thuis telefoonnummer 0800 2000 of via chat.


Subsidieregeling meerkosten 2020 voor corona Jeugd en Wmo

Gecontracteerde aanbieders Wmo/Jeugd hebben op 30 maart jl een bericht ontvangen met een aanvraagformulier Meerkosten Corona WBW. Hierin staat onder andere welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen en hoe aanbieders een aanvraag kunnen indienen. Gecontracteerde aanbieders die het aanvraagformulier nog niet hebben ontvangen kunnen deze opvragen via meerkostencoronazorg@roosendaal.nl. Aanvragen dienen voor 15 mei 2021 te worden ingeleverd.


Ondernemers

Op de pagina Ondernemersinformatie coronavirus vindt u onder andere informatie van Werkplein, overheid, Kamer van Koophandel, LTO en ZLTO.


Tonk-regeling

Als inwoner kunt u een aanvraag voor financiële ondersteuning in de woonkosten doen als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. 

U kunt in de periode januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden financiële steun aanvragen die uw inkomen aanvult.

Deze Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) kunt u aanvragen bij het Werkplein Hart van West-Brabant: https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/tijdelijke-ondersteuning-noodzakelijke-kosten-tonk


Sportverenigingen

Tegemoetkoming sportverenigingen vanwege coronavirus (maart 2020)


Culturele instellingen

Bekijk de informatie over de regelingen vanuit de Rijksoverheid voor de culturele sector. 

Er is een lokaal noodfonds voor maatschappelijke organisaties, verenigingen, clubs en culturele instellingen die financieel in de knel raken door onverwachte kosten. Denk bijvoorbeeld aan het behoud van subsidies en de compensatie van huurlasten. U kunt een aanvraag doen als er geen andere voorzieningen zijn waar u aanspraak op kunt maken.

Verschillende stichtingen hebben een noodfonds beschikbaar gesteld waar culturele verenigingen gebruik van kunnen maken als zij aan de gestelde voorwaarden voldoen.


Vervoer

Wilt u reizen met de deeltaxi? Bekijk wat er mogelijk is: https://www.deeltaxi-westbrabant.nl/

Vragen over deeltaxivervoer naar vaccinatielocaties


Corona & Dementie

Informatie van Alzheimer Nederland (afdeling West-Brabant)


Nieuws/documenten gemeente Halderberge

Gezamenlijk statement burgemeesters De Markiezaten (21/1/2021)

Corona raakt ons allemaal - verklaring burgemeester Bernd Roks

Contact met de gemeente - onze dienstverlening in coronatijd

Ook de Gemeenteraad denkt aan u (verklaring gemeenteraad)

Heel Halderberge Helpt

Themapagina's Halderbergse Bode

Wilt u de themapagina's nog eens nalezen? U vindt ze hier: https://www.internetbode.nl/regio/halderberge/Krantenarchief


Are you a non-dutch speaker?

The purpose of the Coronaportal (Holland Expat Center) is to provide the non-Dutch speaking community in Brabant with up to date information about the coronavirus outbreak in the Netherlands. They have gathered information from the Dutch government, some interesting links with information about COVID-19 and in order to help you live a social but digital life, some ideas and inspiration on how to do that as well!

Red Cross

Do you have any questions? You can reach out to the Red Cross by using Whatsapp.

Uw Reactie
Uw Reactie