Controles WOZ

Publicatiedatum: 
26 nov 2019
Vanaf deze week maakt Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) foto’s van objecten waar een bouw- of sloopvergunning voor is verleend. Zij doet dit vanaf de openbare weg.

De foto’s zijn bedoeld om in kaart te brengen wat de voortgang van de bouw of de sloop is op 1 januari 2020. Dit is belangrijk voor de waardevaststelling. Die wordt gebruikt bij voor de WOZ-aanslag. De foto’s worden gemaakt in de periode tussen midden november en eind december. 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de BWB: https://www.bwbrabant.nl/