Controle huisvesting arbeidsmigranten

Publicatiedatum: 
7 dec 2017
Op 6 december heeft de gemeente Halderberge, in samenwerking met de politie en het Kenniscentrum Handhaving en Naleving VNG, bij een aantal locaties de huisvesting van arbeidsmigranten gecontroleerd. Er is gecontroleerd op onder andere de brandveiligheid, bouwkundige staat van de huisvesting en op gezondheid. De inschrijvingen van de aanwezige arbeidsmigranten in de Basisregistratie Personen (BRP) en de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) zijn ook gecontroleerd. De aanwezige arbeidsmigranten zijn via een vragenformulier in hun eigen taal bevraagd. Op basis van deze informatie controleren de Belastingdienst, het UWV, de SVB, Inspectie SZW en de (vreemdelingen)politie op uitbuiting, illegale tewerkstelling, onderbetaling, belasting- en premiefraude, uitkeringsfraude en illegale verwerving van inkomsten.

Resultaten controle:

  • Bij de controle zijn in totaal vier Roemenen en vier Polen aangetroffen. De huisvesting was geregeld via de werkgevers. Zij werkten op diverse locaties binnen en buiten de gemeente;
  • Bij een woning zijn er verbeteringen nodig in het kader van brandveiligheid;
  • Tweetal locaties bleken niet meer bewoond te worden door arbeidsmigranten.

De gemeente gaat in gesprek met de eigenaren van de locaties over de geconstateerde tekortkomingen. Zij moeten deze punten op korte termijn oplossen.

Project West-Brabant

Deze controle was onderdeel van een project dat in West-Brabant in 2017 wordt uitgevoerd, waarbij de regionale coördinatie bij het Kenniscentrum Handhaving en Naleving VNG ligt. In acht  gemeenten hebben dit jaar gerichte controles plaats gevonden. De gemeenten vinden vooral de (brand)veiligheid voor de bewoners erg belangrijk. Nog te vaak wordt er vastgesteld dat arbeidsmigranten slapen en verblijven op locaties waar de risico’s voor hen erg groot zijn, vaak zelfs zonder dat ze dat zelf beseffen. Soms gaat het daarbij om brandonveilige bouwwerken, maar het kan ook gaan om overbevolking: teveel mensen in een te kleine woonruimte. Dit kan bij brand tot extra grote problemen leiden.

De samenwerkende partijen vinden het daarnaast belangrijk om door samenwerking gegevens boven tafel te krijgen die te maken hebben met fraude, huisjesmelkerij en uitbuiting van arbeidsmigranten. Vaak blijkt dat de arbeidsmigranten niet de beloning krijgen waar ze recht op hebben of dat ze teveel bedragen betalen voor zaken die hen door de werkgever of het uitzendbureau worden opgelegd. Door de samenwerking is het mogelijk om eventuele problemen integraal te beoordelen.