College Halderberge blij met Regionale Energiestrategie 1.0

Publicatiedatum: 
15 feb 2021
Het college van de gemeente Halderberge gaat de eerste Regionale Energiestrategie (RES) West-Brabant op 18 maart 2021 ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad. In de RES 1.0 is voor West-Brabant onderzocht hoe en waar tot 2030 het beste duurzame elektriciteit op land kan worden opgewekt.

Zon op dak, geen wind

Voor Halderberge wordt vooral veel zonnepanelen op daken verwacht. Het gaat dan juist om de grote daken op bedrijfspanden en bijvoorbeeld agrarische gebouwen. We volgen hierbij de door de gemeenteraad vastgestelde Visie Zon. Deze past uitstekend in de uitgangspunten van de RES 1.0. Er komen geen nieuwe windmolens op Halderbergs grondgebied.

Betaalbaar

Haalbaarheid en betaalbaarheid van de energietransitie is een van de leidende principes van de RES 1.0 geworden. Hans Wierikx: “Betaalbaarheid van de energietransitie is een heel belangrijk uitgangspunt voor ons. Onze gemeenteraad heeft hier nadrukkelijk op gewezen toen de eerste uitgangspunten van de RES geschetst werden. Dat uitgangspunt is naar onze ogen goed geland in deze eerste RES”.

Klimaatakkoord

Aanleiding voor de RES is het Nederlands Klimaatakkoord van juni 2019. Doel van het klimaatakkoord is om 2030 49% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990; en in 2050 zelfs 95% minder.

Wethouder Hans Wierikx: “in het klimaatakkoord is afgesproken dat 30 energieregio's in Nederland onderzoek doen naar de zon- en windenergie. In West-Brabant hebben we met 16 gemeenten, de waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland en Enexis samen deze RES 1.0 opgesteld. En daar zijn we best een beetje trots op”.

De raad neemt op 18 maart 2021 een besluit over de RES West-Brabant 1.0.

Meer informatie

Alle stukken zijn te vinden op www.energieregiowb.nl.