Collectieve zorgverzekering

Publicatiedatum: 
2 dec 2019
Wilt u een zorgverzekering met een uitgebreid pakket voor een lage premie? De gemeente en het Werkplein Hart van West-Brabant bieden u een complete zorgverzekering. Heeft u veel zorgkosten? Dan hebben we voor u ook een pakket waarbij u geen eigen risico betaalt.

Het Werkplein betaalt het eigen risico voor u. Deze zorgverzekering is voor iedereen met een bijstandsuitkering, AOW of een inkomen rond het minimumloon.

Voor meer informatie: www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl/zorgverzekering