Collecten april 2024

In de maand april 2024 kan door de volgende instelling worden gecollecteerd:  

  • 31 maart tot en met 6 april: Fonds Gehandicaptensport  
  • 7 tot en met 13 april: Hartstichting  
  • 14 tot en met 20 april: Nationaal Fonds Kinderhulp  

Komt een instelling niet voor in het landelijke en/of gemeentelijke collecterooster van het CBF dan is er in principe geen vergunning verleend. Collectanten dienen tijdens de collecte in het bezit te zijn van een legitimatiebewijs waarop de naam van de collecterende instelling is vermeld en men dient een afschrift van het besluit te kunnen tonen. Vraag hiernaar als u het niet vertrouwt. U kunt bij twijfel ook contact opnemen met de gemeente Halderberge, Team Regie en Verbinding via telefoonnummer 0165-390500 of met de politie, team Roosendaal, telefoonnummer 0900-8844.  

Op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) www.cbf.nl is het landelijke en/of gemeentelijke collecterooster vermeld. Uitgezonderd van plaatsing op de website zijn collectes te houden voor de stichtingen carnaval en sinterklaas. Zij hebben echter wel een vergunning.