Collecten april 2021

Publicatiedatum: 
7 apr 2021
In de maand april 2021 kan door de volgende instelling worden gecollecteerd: 
  • van 4 t/m 10 april: Fonds gehandicaptensport
  • van 11 t/m 17 april: Hartstichting
  • van 18 t/m 24 april: Nationaal Fonds Kinderhulp

Komt een instelling niet voor in het rooster dan is er in principe geen vergunning verleend. Collectanten dienen tijdens de collecte in het bezit te zijn van een legitimatiebewijs waarop de naam van de collecterende instelling is vermeld en men dient een afschrift van het besluit te kunnen tonen. Vraag hiernaar als u het niet vertrouwt.

U kunt bij twijfel ook contact opnemen met de gemeente Halderberge, Team Regie en Verbinding via  telefoonnummer: 14 0165 of met de politie, team Roosendaal, telefoonnummer: 0900-8844.

Informatie over collecten op internet

Op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) www.cbf.nl is het landelijke en gemeentelijke collecterooster vermeld.