Coalitieakkoord en collegewerkprogramma

Het collegewerkprogramma bevat de ambities en uitdagingen van het college voor de komende vier jaar. Basis voor het collegewerkprogramma is het Raadsprogramma Samen Vooruit!

Het collegewerkprogramma bestaat uit zeven thema’s: bestuur- en burgerzaken, veiligheid, openbare ruimte, ruimtelijke- en economische ontwikkelingen, zorg, jeugd en participatie, onderwijs, sport en cultuur en financiën. Deze thema’s zijn gelijk aan de programma’s van de P&C-cyclus.

Het collegewerkprogramma bevat voornamelijk nieuwe taken of taken waar we iets extra’s voor doen, zoals werken aan een hoger veiligheidsgevoel met betere handhaving, meer woningbouw die aansluit bij de behoefte, stimuleren van de lokale economie en werkgelegenheid en tegengaan van leegstand. We maken het totale sociale domein verder op orde en leveren goede zorg op maat. We verbeteren het onderhoud van de openbare ruimte en groen, gaan vooruit op het gebied van duurzaamheid en stimuleren duurzame energie. Ook verbeteren we de verkeersveiligheid.

pdf Collegewerkprogramma Samen vooruit 2018-2022 (PDF, 6.55 MB) pdf Raadsprogramma Samen vooruit 2018-2022 (PDF, 345.11 KB) pdf Infographic collegewerkprogramma (PDF, 527.55 KB)
Uw Reactie
Uw Reactie