Centrumgebied Bosschenhoofd e.o.

In 2011 en 2014 is in het centrum van Bosschenhoofd een school, sporthal en MFA gerealiseerd met een aantal appartementen. De 3e fase van het centrumproject bestaat uit de realisering van woningen. Op 4 februari 2016 is hiertoe een bestemmingsplan vastgesteld. Er worden nabij het Gerardushof grondgebonden woningen gerealiseerd, appartementen en nabij de pastorie een drietal vrijstaande woningen. Woningcorporatie Woonkwartier is initiatiefnemer.

In 2017 wordt het terrein bouwrijp gemaakt en daarna wordt gestart met de bouw van de 12 appartementen en 15 grondgebonden woningen, voor de sociale huur. Later volgt de ontwikkeling van resterende (22) grondgebonden woningen.

Het vastgestelde bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

centrumontwikkeling bosschenhoofd 2

Meer informatie

Initiatiefnemer van het project is woningcorporatie Woonkwartier. Meer informatie kunt u vinden op http://www.woonkwartier.nl/wijken-en-kernen/centrumontwikkeling-bosschenhoofd/. De contactpersoon binnen de gemeente Halderberge is mevrouw A. Coppens. U kunt haar via de e-mail bereiken: a.coppens@halderberge.nl of via het algemene telefoonnummer 14 0165.

Wat vindt u van de informatie op deze pagina?