Caravan parkeren op openbare weg

Een caravan, kampeerwagen, aanhangwagen of soortgelijke voertuigen die niet ‘dagelijks’ gebruikt worden als vervoermiddel mogen niet langer dan drie opeenvolgende dagen op de openbare weg geparkeerd staan

Waarom een verbod

De reden voor dit verbod is het beslag op de parkeerruimte en/of de nadelige beïnvloeding van het straatbeeld.

Onder bijzondere omstandigheden kan de gemeente u een ontheffing voor dit verbod verlenen. Uw aanvraag wordt ter advisering voorgelegd aan de politie.

Aanvragen

U dient een schriftelijke aanvraag in te dienen bij het college van B&W.

Hierin dient te zijn opgenomen:

  • Plaats waar het object komt
  • Reden van de aanvraag
  • Aard en de omvang
  • Datum en duur
  • Eventueel een situatietekening

Voor dit product brengt de gemeente kosten (Leges) in rekening.