Buurtpreventieteam Albano Oudenbosch

Historie

In 2014 maakten een aantal bewoners van de wijk Albano in Oudenbosch zich zorgen om de leefomgeving van de wijk. Drugsoverlast, inbraken, rondhangende jongeren, vernielingen, zwerfvuil en onveilige situaties zijn zaken die we liever niet in onze wijk zien. Een aantal bewoners en de wijkvereniging is in gesprek gegaan met de gemeente, de woningbouwvereniging en de politie. Dat heeft er toe geleid dat het initiatief is genomen om de buurtpreventie Albano op te richten voor de gehele wijk Albano (Lob A,B en C).
Aan de randen van dit gebied heeft de gemeente borden met de tekst 'Attentie Buurtpreventie' op lantaarnpalen aangebracht. Iedereen kan zien dat er aan veiligheid gedaan wordt in onze wijk.

Wie zijn wij?

De initiatiefnemers hebben wijkbewoners persoonlijk benaderd om deel te nemen aan de buurtpreventie. In februari 2015 hebben 20 wijkbewoners de cursus Buurtpreventie met goed gevolg doorlopen. Samen met de buurtbewoners willen we ervoor zorgen dat het een fijne wijk blijft om in te wonen. Wij willen het graag schoon, heel en veilig houden.

Wat wij doen?

Sinds mei 2015 lopen we met een groep buurtbewoners, zowel heren als dames, regelmatig een ronde door de wijk Albano in het kader van de buurtpreventie. U heeft ons vast al eens zien lopen. Met opvallende jassen maken we onze rondes en signaleren we zaken die we bespreken met de bewoners of doorgeven aan gemeente, politie of woningbouwvereniging. De lijntjes met deze organisaties zijn kort waardoor kleine dingetjes vaak snel opgelost worden. Dit vergroot het woonplezier in onze wijk.

Het buurtpreventieproject wordt ondersteund, onder andere materieel, door bovenstaande organisaties. Zo biedt de gemeente korte cursussen aan waarin u leert waar u op moet letten en wat u wel en niet mag als buurtpreventist.

Doet u ook mee?

Is dit ook iets voor u? Gemiddeld loopt u 1x per maand een ronde van een uur. Een kleine tijdsinvestering dus! U loopt de ronde iedere keer met iemand anders waardoor u ook mensen in uw wijk leert kennen. De opzet is om zaken te signaleren en contact te hebben met de bewoners van de wijk. Door onszelf te laten zien heeft dit een preventief effect. Daarnaast is er 3x per jaar overleg met de wijkagent. 

Het cliché klopt ook hier: Samen maken we er een betere wijk van! 
Wij willen graag meer buurtbewoners welkom heten bij de buurtpreventie! Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen? Bel dan met: Gerton Broos 06-53393397 of met Jack van Boxel 06-55713663.
Mailen kan ook naar: gertonbroos@hotmail.com of : jackvanboxel@hetnet.nl

Ziet u zaken in uw omgeving waarvan u denkt dat wij er iets mee kunnen of vraagt u zich af wat u er zelf mee kunt, spreek ons gerust aan tijdens onze rondes.

Onze ervaringen tot nu toe!

Inmiddels is de buurtpreventie Albano een aantal jaren actief. En uit cijfers blijkt dat het in z’n algemeenheid rustiger in de wijk is geworden. Er is op sommige plaatsen nog wel overlast, maar het is minder geworden.

Hoe kunt u meedoen?

Meedoen aan buurtpreventie kan iedereen, bijvoorbeeld door:

  • elkaar te wijzen op onveilige situaties.
  • op te letten en als u het niet vertrouwt dit te melden. Het liefst met zoveel mogelijk gegevens.
  • u aan te melden voor Burgernet.
  • uw tips of suggesties over verbeterpunten in de wijk door te geven aan het buurtpreventieteam.
  • lid te worden van ons buurtpreventieteam en mee te doen met de looprondes in de wijk.

Uiteraard is meedoen de beste manier om te ervaren wat dit vrijwilligerswerk inhoudt. Meedoen aan buurtpreventie kost u hooguit een paar uur per maand en weinig moeite, maar het kan veel opleveren: een veiligere en prettigere buurt! Natuurlijk is het ook altijd mogelijk vaker een ronde te lopen. Mocht u op proef een ronde mee willen lopen, dan bent u van harte welkom. Wij hopen dat u enkele uren per maand kunt vrijmaken en dat wij u binnenkort kunnen verwelkomen in ons team. U krijgt dan vooraf een introductiecursus van twee avonden (gratis) en uiteraard de verdere benodigdheden.